2021. március 3., szerda

Érdekes csillagászati jelenségek márciusban

Mars-Fiastyúk együttállás

A Mars március 3-án közelíti meg a Hét Nővért, ahogy két éve márciusban is tette. Az éjszaka első óráiban a holdfény zavarásától mentesen nézhetjük meg a vörös bolygó és a kékes köddel körbeölelt Plejádok találkozását. 2038-ig nem lesznek ilyen közel egymáshoz.

Két évvel ezelőtt március végén szinte hajszálpontosan ugyanott állt egymáshoz képest a Mars és a FIastyúk, mint most a hónap elején fog.
Forrás: Landy-Gyebnár Mónika


Hajnalban felbukkanó bolygók

Március 4-6-ig napkeltekor a tiszta égbolton megfigyelhetjük a Merkúrt, a Jupitert és a Szaturnuszt. 5-én hajnalban lesz a Merkúr és a Jupiter legközelebb egymáshoz, majd ahogy előbbi a horizonthoz közelít a két óriásbolygó egyre magasabbra kúszik az égbolton.
A Jupiter a legfényesebb, a két másik bolygó a hajnalpírban csak akkor tűnik fel, ha tiszta, pára- és pormentes az ég alja.
10-én csatlakozik a bolygóhármashoz a holdsarló is. Ha szeretnénk ezt látni érdemes megcélozni a hajnali 5 körüli holdfelkeltét, hiszen napkelte után már túl világos lesz az égitestek megfigyeléséhez.

Ez a látvány vár minket 10-én.
Forrás: Stellarium


Tavaszi nap-éj egyenlőség

Az északi féltekén idén 20-án kezdődik a csillagászati tavasz. A déli féltekén ez az ősz első napja.

Telihold

Ebben a hónapban 28-án lesz a telihold. A tradicionális Wicca ezt Ébredőholdnak nevezi, de világszerte sok elnevezése van.

2021. február 20., szombat

A mérőszék

Fekete vas szék és két kötetes Biblia ('Southwell's Family Bible')


A képeken látható mérleg egy volt a sok eszköz közül mellyel valakinek a boszorkány mivoltát vélték igazolni.
Ha valaki könnyebb volt, mint a templomi Biblia akkor beigazolódott, hogy boszorkány.
Ezt a logikát azzal lehet magyarázni, hogy a boszorkányokat rendkívül könnyűnek tartották (ezzel igazolták a repülési képességüket is), és több másik módszer is hagyatkozik a súlyukra (pl. boszorkánymérleg, vízpróba stb).
A Biblia pedig nem akármilyen könyv, "súlyos szavai" minden bizonnyal leleplezték a boszorkányokat.
Mindenesetre ezzel a technikával több emberről bizonyosodott be, hogy ártatlan, mint az, hogy "bűnös" és feltehetően pont ez volt a cél.
1780-ban Bexhill-ben helyi lakosok meggyőzték a lelkészt, hogy ezzel a technikával mérjen le két nőt akiket boszorkánysággal vádoltak. Mivel mind a ketten nehezebbek voltak a Bibliáknál elengedték őket.

Képek forrása: Museum of Witchcraft and Magic, Boscastle
2021. február 5., péntek

Patricia Crowther idézet

 


Azóta már tudjuk, hogy a Wicca és a Wise (bölcs) szavaknak nincs köze egymáshoz; a wicca a 'wiglaer' (olyan személy aki köt, fon, meghajlítja a valóságot) szóból származik.

2021. január 31., vasárnap

Hogyan készítsünk Brigid keresztet? - Leírás magyarul

 Képek forrása: http://colorful-crafts.com

 

Amire szükséged lesz:

  • Valódi szalma (16-30 szál, minimum 30 cm)
  • Fonál vagy spárga
  • Olló

1. lépés

Áztassuk be az egyenlő hosszúságúra vágott szalmaszálakat meleg vízbe. 30 percnek elégnek kell lennie.

 
 
2. lépés
 
Kezdjük két szalmaszállal. Hajtsuk őket félbe.
 
 
3. lépés
 
Hajtsuk az egyik szálat a másik köré, ahogy a képen látható.
 
 
 
4. lépés
 
Hajtsuk a harmadik szálat a második köré.
 

5. lépés
 
Hajtsuk a negyedik szálat a harmadik köré, majd a végeit illesszük az első szál hurkába.
 

 6. lépés

Most óvatosan húzzuk össze a szálakat, ezzel csomót formálva a kereszt közepén.


7. lépés

Elkezdhetjük a második sort. Nem számít melyik szárnál kezdjük az viszont fontos, hogy ugyanabba az irányba dolgozzunk, mint az előző sornál.


8. lépés

Mindig hajtsunk egy szálat a korábbi szalmavégek köré az egyik oldalon.


9. lépés

Hogy befejezzük a sort húzzuk át az utolsó szál végeit a sor első szálának hurkán.


10. lépés

Miután ismét szorosra húztuk a szálakat tetszés szerint adhatunk hozzá további sorokat. Körülbelül 3-4 sor után kezd a kereszt túl testessé válni, de ez nyílván függ az alapanyagtól is.


11. lépés

Amikor elkészültünk kössük meg a szalmavégeket egy darab fonállal, a felesleges szalmát vágjuk le.


12. lépés

A befejezett keresztnek valahogy így kell kinéznie.A Brigid kereszt tökéletes dekoráció lehet Gyertyaszentelő ünnepére. Elsősorban védelmi célokat szolgált, ablakba, ajtó fölé függesztették őket.
A négy ágú kereszt formán kívül más alakzatokat is készíthetünk: Áldott ünnepet mindenkinek!

2021. január 14., csütörtök

A piktek kövei

 "Mi, a Föld legtávolabbi lakói az utolsó szabadok vagyunk,
akiket a távolság és a nevünket övezõ titok oltalmaz...

Rajtunk túl nincsenek népek, csupán hullámok és sziklák."

(Calgacus, a piktek vezére AD 84.)

    "A pikt népnevet elõször egy római költõ, Eumenius 297-ben írt versében találhatjuk meg (picti), akiket az írekkel (hiberni) együtt a britek (britonni) ellenségeiként említ. Az elnevezés sokak szerint a harcosok festett vagy még inkább tetovált bõrére utal és a latin pictus = festett szóból ered. 

     A titokzatos piktek emlékét nevükön és a szórványos régészeti leleteken kívül csupán az általuk hátrahagyott mintegy 400 mesterien faragott kõemlék õrzi. Ezek a kövek tanusítják, hogy a történelem homályából feltûnt és abba visszatért alkotóik milyen mély hagyományokkal, összefüggõ világképpel, mûvészi érzékkel és tudással rendelkeztek.

       Aberlemno kicsiny falucska Forfar és Brechin között körülbelül félúton, nem messze a Dunnichen-i csatamezõtõl. A mezõ szélén álló kõfal mellett három tömb dacol az idõvel. Ezek a kis falusi templom udvarában állóval együtt a pikt mûvészet négy évszázadát ívelik át, a hatodiktól a kilencedikig. Kettõ közülük még az õsi, pogány idõkbõl való, a másik kettõ keresztény és kereszténység elõtti jelképeket is hordoz. Az aberlemnoi jelkõ egyike a legszebb pogánykori pikt emlékeknek. Masszív, lilásszürke, faragatlan tömbje kicsit ferdén áll a fûben az alacsony kõkerítés elõtt. Homlokán mélyen, szinte már dombormûként bevésett jelképek: kígyó, kettõs korong, z-rovás, tükör és fésû. Hátoldalán alul történelem elõtti idõkbõl származó megmunkálás, díszítés nyomai láthatók, a pikt mûvész talán egy korábbi megalitot használt nyersanyagául. Talán a jelkövek állításának szokása a történelem elõtti múltban, emlékezetben gyökerezik. Talán a díszítések, a jelek maguk is õsi jelentéseket hordoznak.

    Noha a múzeumokban összegyûjtött kövek védett körülmények között összefüggésikben tanulmányozhatók, az igazi élményt mégis azok az emlékek jelentik, melyek eredeti helyükün vagy ahhoz hasonló helyen állnak. A kõ és környezete, a jelképek, az állatok és a szörnyek kapcsolata a természettel, a legelõk és az erdõk zöldjével, az ég vidám, vagy zord színeivel, a lassan vonuló vagy száguldó felhõkkel, az esõ és a köd titokzatos, nedves illatával, az északi napfény éles ragyogásával, a szél zúgásával lenyûgöz bennünket. Érezni véljük a vándor örömét, mikor hosszas gyalogútján a jól ismert kõhöz érkezik, vagy ismeretlen tájon is ismert jelekkel találkozik. Noha tábla jelzi, kerítés óvja a legelészõ jószágtól, a Maiden Stone és Picardy Stone mégis a táj, a természet részei. Idõmarta, durva felületük, az elhomályosuló vésetek mögött ott az idõ, amelynek sodrában együtt öregedtek: jelek, fák, mezõk, sziklák és ég. Ezek az alkotások, elõdeikhez hasonlóan a természeti környezet részei, azzal szoros kölcsönhatásban léteznek, folytatva a megalitok népének tájba rótt jeleit. A piktek a középkor hajnalának sok népéhez hasonlóan rövid idõt töltöttek rivaldafényben a történelem színpadán, mégis olyan emlékeket és tanulságot hagytak maguk után, amely számunkra is, ma is érvényes: értékes mûvészet, élõ kultúra, egészséges társadalom nem lehet meg a hagyományok, az õsök tisztelete nélkül, ám nem is zárkózhat el az új eszmék befogadása, értelmezése és saját képére formálása elõl."

Forrás: Wagner Péter: A piktek kövei

Kövek Aberlemnoból:
 

 

2021. január 10., vasárnap

Nema Andahadna - Liber Pennae Praenumbra

Ma van Nema Andahadna halálának 3. évfordulója. Ő a Horus Maat Lodge egyik alapítója, s ő jegyezte le a Liber Pennae Praenumbrát, a HML egyik fő szent könyvét - álljon hát itt teljes egészében:

Liber Pennae Praenumbra - A Toll Előárnyékának Könyve

1. Az Akasha-visszhangba van így bevésve:

2. Ugyanazon száj, Ó Napnak Anyja, lehelli ki a szót és fogadja a nektárt. Ugyanazon lélegzet által, Ó Szívnek Ellensúlya, teremtetik és pusztíttatik el a megtestesült.

3. Csak egy kapu van, bár kilencnek tűnik, Csillagok Pantomim-táncosa. Míly gyönyörű szöveted és hálód, az űr tűz-sötétjében csillámlón!

4. A kettő, kik semmik tiszteleg neked, Haditot mozgató Fekete Láng! Minél kevesebbet és kevesebbet nő az Egy, annál jobban és jobban testesülhet meg Pra-NU. Hogy hasznosat szóljatok, eljövendő-idők gyermekei, jelentsétek ki akaratotok és adjátok nekünk Szerelmetek!

5. MAJD SZÓLT Ő, KI MOZDUL

6. Okádok rátok, Heru Gyermekei! Mind ti, kik szeretitek a Törvényt s megtartjátok, Semmit megtartva magatoknak, ti vagytok megáldva. Kerestétek a Mi Urunk szétszórt darabjait, fáradhatatlanul összeállítva mind, mi volt. És a Holtak Birodalmában megfogantátok a Holttól a Fénylőt. Ezután életet adtatok és tápláltátok őt.

7. Tej-földeteken lesz méz is, az Isteni Gynander hullajtja alá harmatként. A gyönyör és öröm a Munkában rejlik, az Egész messze túlszárnyalja a Részek összességét.

8. A Részek Ura királyságába helyeztetik, ahogy teszi Fenevad és Madár. A Nap földje csak a Gyermekeknek áll nyitva. Figyelmezz az Örök Gyermekre – az ő Útja szabadon-folyik, és lényed Természetéhez illik.

9. Egy Hang kiált a Kristály Visszhangban:

10. Mit jelent eme elő-mutatás? Az idő maga bolydult fel? A Sólyom csak öttucatnyit s tizet repült kijelölt útján!

11. Elmosolyodik, gyönyörű, mint az Éj:

12. Lásd, kitárja szárnyait most röptében, az Arany Fényt hullajtva s rázva az emberek szívére. És miben száll, s míly módon? A Toll és a Lég övé, hogy szálljon, hogy vigyék örökké MOZGÁSát.

13. A korok oszlopai mozdulatlanok, biztosan állnak helyükön. A Sólyom Napja még alig látta hajnalát, és látni fogja jogos hosszát az Idő és Tér Törvényei szerint

14. Majd szólt a Hang:

15. Akkor a Látomás hagyott cserben? Görbén látnálak Téged, annak híve Téged, kicsoda Te Nem vagy?

16. Táncolt és forgott, csillagfényt szórva csendes nevetésébe.

17. Az Vagyok, Kinek látszom, egyes időkben, ugyanakkor hármas fátylat hordok. Ne légy összezavarva! Minden felett, az Igazság győzedelmeskedik.

18. Én vagyok a Korlátlan. Ki mondja nekem, hogy nem, hogy 'Te nem léphetsz át!'? Valóban, ki mondhatja, 'A te időd még nem jött el', mikor az Idő maga fő szolgálólányom, és a Tér Templomom háziszolgája?

19. Bizony, Ó Akasha Hangja, általam szólalsz meg. Ugyanazon száj által, mely a Levegőt lélegzi, ömlenek elő a kétkedés szavai. Csendben, akkor, ismerj engem. mert céllal jöttem ezen időben, hogy a Sólyom Szerelmeseit röptükben segítsem.

20. A REPÜLÉS SZAVA

21. Ki Röptében bizonytalan, alá kell amiatt hullania: az Istenek Hatalmassága a MOZGÁSban.

22. Mikor először keltetek ki, Heru Imádottjai, a kagylóhéj, mely hosszan óvott, megtört. Az Akarat Szárnyain jutottatok előre, erőt és hatalmat nyerve, ahogy szálltatok. Megszereztétek a Tollas Birodalom minden Bölcsességét, mely által oly tökéletessé váltatok, mint a Nap. A barátok és tanítók mind szinte testvéreitekké váltak.

23. A királyi Hattyú, a a Gém és a Bagoly – a Holló és a Kakas segített titeket. Maga a Sólyom szépsége lett adva, erényei a Pávának, a a Kolibrinek és Búvármadárnak. A Sas felfedte belső természetét és annak Misztériumait – lássátok, tanúi voltatok, hogyan lett Oroszlánjával Hattyúvá. És a Mélység Íbisze megmutatta a Tudást.

24. Szálltatok, ó Királyok és Remeték! És most is szálltok, NU hajló gyönyörűségével. De ott vannak köztetek és alattatok, kik elfognák szárnyaitok és lerántanának titeket az égből.

25. Nézzetek alaposan befelé! Jól ítéljétek meg Szíveteket! Ha tiszták vagyok, nem lesz nehezebb, mint én. Nem fog lerántani a Mélységbe. Mert az Arany Könnyű, de az Ólom halálos a szárnyalásnak – futtassátok fel saját mélyeteket, Igazságban és önismeretben.

26. Ha bármi hátráltat, magatokból jő az. Lássátok most ezen tanítást a Templomban.

27. Így szólva Ő-Ki-Mozdul felvette a hatalmas Fekete Láng alakját, mely a középső szárból nőtt ki és az Ürességbe áradt... Heru Gyermekei csendben figyelték és hallgatták, ahogy szavai szívükben alakot öltenek.

28. Lásd! A Csillagok ezen lencséje, mely most előttetek forog az Űrben – az emberek helyesen nevezték Andromédának. Ezen keresztül áradok a szent Holdkutyához, s ezáltal Rához, és ezáltal hozzátok, ó Papok.

29. Nem pihenhettek nyugton a Királyságban, hanem erőfeszítés által meg kell haladnotok, mi már meg lett téve. Észak Úrnőjének Szerelmében és Dél Hercegének Akaratában, tegyetek mindent mindenkoron. A Hét-sugarú Csillag hatalmában értitek meg a Fenevadat. És a Szív HADából gyönyörködjetek csillag-boltozatú kedvesetekben.

30. Tegyétek mindezt, majd lépjetek túl rajta. Hagyjatok el mindent, mi megkülönböztet titeket bármely más dologtól, bizony, vagy a semmitől. Ha a madarász csapdába csalna titeket, hagyjátok toll-köpenyeteket kezében lógni és emelkedjetek meztelenül és láthatatlanul túlonnanra!

31. De most! Mint papok a Templomban vagytok itt, mint Királyok, és Harcosok, Mágusok mind. Az Út a Munkában rejlik.

32. A Mélység Rejtettje most átadja a kettőt, melyben a kovácsolódik a magasabb Alkímia: a Földet támasztja Chthonos – tanuld meg alaposan és minden béklyó meglazíttatik az Akarat munkájának. A Szellemet Meghaladja Ychronos, kinek természete az időtartam és annak elmúlása.

33. A kettő egy, és a Királyság lényegét alkotja. Ki Uralja őket, a Világ Ura. Ők az Átalakítás legfőbb kulcsai, és a többi Elem hatalmának kulcsai.

34. A Harcos-Papok megkapták a Kulcsokat, és köpenyükben helyezték el őket, hogy jól rejtve szívükön hordják azokat. A Fekete Láng táncolt és csökkent, apróvá vált, írótollá, pihedíszesen, hegyesen. Mivel semmi nem volt, mire írni lehetett volna, a Papok egyike előlépett s testének bőrét az oltárra helyezte mint élő pergament.

35. Ő-Ki-Mozdul írt arra egy Szót, de nem mutatta meg előtte. Türelemmel vártak mind a Királyok és Remeték, teljesen bizonyosan a végső Megértésben.

36. A Toll ismét megnőtt, és szélei összeforrtak, s szemeik előtt a Yonilingammá vált. Ősi Baphomet, a Kecskeszarvú képe jött, ki szólt:

37. Régidőktől ismertétek a Kettőt-az-Egyben összeforrva. Teljes mértékben éltetek és szerettetek, mint NU és HAD, mint PAN és BABALON. Az én saját kinézetem Misztériumát szintén ismeritek, mert az ilyen Igazság Kelet és Nyugat ősi Rendjei számára való volt.

38. Az Emberi Faj két részre oszlott létezése során. Az Apa és az Anya Gyermeket nemzett. A Gyermekeknél idősebb vagyok, ez igaz – de most a fiatalabb emelkedik Saját Napjára.

39. A valódi Alkímia természete, hogy nem egyedül a Munka anyagát változtatja meg, de megváltoztatja ezáltal az Alkimistát is. Ti, kiknek Akarata, hogy ezáltal Dolgozzatok, lássátok inverz képemet, és gondoljátok meg alaposan értelmét a Munkátokhoz.

40. A KÉP FELMUTATÁSA

41. A Yonilingamból Felhő kúszott elő, ibolyaszín és fénnyel-átszőtt. Annak ködös szívében hang emelkedett, lágyan vibrálva, mégis mindent betöltve.

42. Gyémántos és villámló szivárvány-fényekkel szárnyain, a közepén ott lebegett egy szerény MÉH. Arannyal és barnával csíkozva, lágy szőrrel és gyömbölyded alakkal, szemeit az összegyűlt Papokra és Királyokra ragyogtatta.

43. Szólt ekkor Ő-Ki-Mozdul a környező ködből:

44. Ez a jelképe az elkövetkezendő Munkának. A Hatalmas Gynander annak Földi formájában. A Mágus az Aeon kibontakozásával a MÉHhez hasonlatossá válik, vezető és jel lesz az Emberi Faj számára.

45. Mit mutat, akkor, a MÉH saját természetéből?

46. Lásd, nem férfi, se nem nő önmagában. Nappal folyamatos repüléssel dolgozik, egy egótlan cseleked-ő, kinek Akarata és a Boly Akarata csak egy.

47. Összegyűjti a virágnektárt, a Bolyhoz repül, s ott, tiszta Komm-Únióban, saját testében Átlényegíti.

48. A Nektár immár Méz. Méhről méhre, átadódik, a Bolymisztériumok szólnak minden szájból minden szájba. Ugyanazon szájból, mely előtte begyűjtötte, adja elő a Mézet, a Központok titkos Alkímiája változtatja Ezüstből – Arannyá.

49. A Boly most él, halhatatlan. Királynővel és dolgozókkal, herékkel és építő-méhekkel, katonákkal, pótanyákkal – mind egy. Folyamatos élet-megújításban, a Boly Egy Lényként lélegzik – mert valóban az. A Boly Akaratában teljesedik be a Méh Akarata. Mind megszabott helyükön, a Méhek rendezett harmóniában dolgozzák ki Akaratukat.

50. A kép elhalványul. Most az egyenes Toll megmozdul, hogy táncol-ion, a középső oszlopból hosszú szárnyak bomlanak ki, átalakulva a sötét Keselyű alakjába.

51. De tudjátok meg, ó Sólyomnak Gyermekei, az Ember nem Méh. Profitálhat képéből azonban, hogy megtanulja a Munkában rejlő Bölcsességet. Lássatok Bennem másik képet szívetek tanulságára.

52. Szemeik előtt emelkedett a Csend Tornya, melybe a Tűz Szerelmesei fektették halottaikat.

53. A Keselyű forma lágyan fénylett benne, s leette a húst a holttestekről a csontig. A szél süvöltött, kiest, ezen rettenetes helyen, szaggatva a szemfödelet a hófehér csontokról.

54. Csendben, a Szányakkal Bíró szemlélődött, csőrét véres hús mocskolta. Baljós tekintete minden ott összegyűlt Pap szemében kutatott. Tökéletes békében figyelték keresését, mert mind, mint Harcos, testvérévé tette a Halált. Megfontoltan ekkor, kitárta szárnyait és felröppent azon helyről.

55. A SZÓ ÁTADÁSA

56. Ezután az Örökkévalóság uralkodott, Végtelen a fátyol, mely rajtuk függött.

57. Valahol, valamikor, a fátyol fellebbent egy pillanatra, és Ő-Ki-Mozdul előlépett. Gyönyörűbben, mint halandó nő valaha volt, gyöngy- és ametisztragyogással fénylett. Finoman szőtt gyolcs volt köntöse, arannyal és ezüsttel övezve, s fején csillagokkal ékes kék nemesz-kendő. Koronája egy egyszerű toll volt csupán, szabadon, s kezében az Ankh és gyógyító Pálca.

58. Odalépett minden Harcos-Paphoz, megölelte s megcsókolta őket. Majd, leülve közéjük, egyenrangú harcostársként beszélt.

59. Mind, ti, kik a Magas Művészetet jól művelitek, halljátok. Semmi nem lesz elrejtve látásotok elől. Minden formulát és Szót felfedeztek, azok avatnak be titeket, kiknek Munkája, hogy az Akarat Törvényét segítsék.

60. Jól dolgoztatok mindabban, mi adva lett; az Élet Fáján vagytok megalapozva. A Tetragrammatonban folytattátok utatokat; mindenben, mit a Fenevad adott, jól munkálkodtatok. Hadittá váltatok, és NUvá, és Ra-Hoor-Khuittá. Mint Heru-Pa-Kraath csendben maradtatok. Ismeritek PAN-t mint szeretőt és mint isten-alakot, és BABALON menyasszony és Önmagatok nektek.

61. Shaitan seregeit nemzettétek, előhívva a kilencvenhárom összefüggéseit, melyben Akaratotokat munkába állíthatjátok. Ismeritek a különlevést az Egység gyönyöréért, és az Alkímia Tudomány a Művészetetekhez.

62. Azoknak, kik tudnak, és akarnak, és mernek, és hallgatnak, most tovább halad.

63. A halálban Élet van – mert most is így van, ahogy mindig is volt. Az Akart Halál örökkévaló – tartsátok így. Az Ego Önvalóját, a Mayától született sajátfit születésekor kell megölni. Az álomtalan Szemnek virrasztania kell, ó Harcosok, mert az illúzió önteremtő.

64. A folyamatos figyelem az első Cselekedet – a Mélységet percek alatt szelitek át, minden nap.

65. Ha a Maszkot táncolnátok, maszkoljátok a Táncot. Tökéletesnek kell a Művészetnek lennie eme szempontból; és egyensúlynak kell a Középpontban maradnia, vagy akaratlan Életet adtok saját teremtményeiteknek. Óvatosan járjátok a Munka ezen ösvényét, Mágusok. Az eszköz, melyet az Akarat készített, rossz parancsoló.

66. Most a Misén, a Sast azzal kell etetni, minek készítésében osztozott. Ugyanazon száj által, mely a hegyen hördül, adatik a Nincs Különbség szó-cselekedete.

67. És mikor az Akarat kinyilvánítja, csatlakozik a MÉH, hogy hozzáadja aranyát a vöröshöz és fehérhez. Shaitan esszenciája Nektár itt, a Templom a Boly. Az Oroszlán a Virág, most idejekorán a Sas a MÉH természetét idézi.

68. A három-termű szentélyben gyűlik az első nektár. PAN pálcája idézésére ébred a kapu-nyitó boldogság. És a harmadik, legbelső teremben, legmagasabb gyönyörben, a Szothisz-ajándék, kvintesszenciális mézbor, buggyan elő, hogy csatlakozzon a Sas-könnyhöz és Oroszlán-vérhez.

69. Solve et Coagula. Komm-Unió ezáltal, melyből a Kozmosz maga feloldódik, és újraalakul az Akarat által. És most, ha bármi parancsolható így a Királyságban, hogy három vagy annál több nulla, a régebbi igazságok mellett.

70. Ekkor felbolydultak a Harcos-Papok, és közülük egy névtelen lépett elő.

71. Ismerünk téged, Úrnő, bár neved kimondatlan maradt mindeddig. De mondd már – mi lett az emberbőrre írva? Mi a szó, mit most adsz?

72. [Az Úrnő] elmosolyodott és köpenyéből előhúzott egy pergamentekercset, mely Csillagot formázott. Kigöngyölítve azt, megfordította, hogy mindenki láthassa.

73. IPSOS

74. Mi ez a szó, Ó Úrnő – hogyan használható?

75. Csendes bölcsességben, Király és Harcos-Pap. Csillogjon elő a tett és legyen rejtve a szó; a tett elég lámpa, hogy elfátyolozza az arcot.

76. Ez a huszonharmadik ösvény szava, melynek száma ötven és hat. Ez a kimondatlan Hon, melyben a Maszk Táncát tanítom Én. Tahuti figyel a Majom nélkül; a Keselyű is én vagyok.

77. Ez a Levegő Kelyhe és a Víz Pálcája, a Föld Kardja és Tűz Pentákuluma. Ez a homokóra és a farkát harapó kígyó. Ez az Óceánná váló Gangesz, az Örök Gyermek Útja.

78. Ez megnevezi Saját Énem Forrását – és a tietekét. Ez a forrása ezen üzenetnek, mely átfolyik az Andromédán és Szeten. Az istenek mely faja beszél az Emberekkel, Ó Akarattal Rendelkezők? Szavuk egyszerre a Név és Tény.

79. Ez számotokra mantra és varázsvers. Kimondani annyi, mint a biztos változás mellé állni. Legyetek körültekintők használatában – mert ha igazsága kitudódik, még őrületbe és kétségbeesésbe hajszolja a rabszolgákat.

80. Csak egy valódi Pap-Király tudhatja teljesen, és maradhat egyensúlyban repülő MOZGÁS-ában. Ez mind, mit most szólok. A Toll Előárnyékának Könyve ezzel teljes. Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze. Szerelem a törvény, szerelem az akarat alatt.

(Nema engedélyével fordította: Saddie LaMort, publikálva a Horus Maat Lodge budapesti nexusa engedélyével. Minden jog fenntartva!)