2016. október 31., hétfő

Érdekes Tarot paklik - H. P. Lovecraft Tarot

A legjobb ajánlat Samhain ünnepére :)
Nagyon szép és nagyon hátborzongató Tarot, melyet a világszerte elismert H. P. Lovecraft horroríró művei inspiráltak. A kártyák szinte semmit sem tartalmaznak az eredeti Tarot-szimbolikából, főleg gyűjtőknek való darab, de gyönyörű. Magánkiadásban jelent meg.

2016. október 25., kedd

Érdekes Tarot paklik - Green Witch Tarot

A Zöld Boszorkány Tarot igazi pogány pakli. A legtöbb képe nagyon szép, és a mai neopogány mítoszkörből tartalmaz szimbólumokat és jeleneteket. Számomra kicsit zavaró, hogy a képeknek nincs kerete, de még a Kis Arkánum lapjai is szépen, igényesen van megfestve. 
Annak ellenére, hogy szép, színes és sokatmondó képei nagyon vonzóak lehetnek kezdő pogányok számára, mégis inkább haladóknak ajánlom, akik már tisztában vannak az alapvető Tarot-szimbolikával. Ez a pakli egyébként nagyon új, 2015-ös kiadású.

2016. október 14., péntek

Patricia Crowther születésnapja

Patricia Crowther Gerald Gardner legbefolyásosabb és legenergikusabb főpapnőinek egyike, ma ünnepeli 89. születésnapját. Boldog születésnapot, Pat!


2016. október 6., csütörtök

Homérosz: Himnusz Dionüszoszhoz

Szólni fogok Dionűszoszról: a dicső Szemelének
gyermeke mint tűnt föl benyuló meredélyen, a meddő
tenger partja fölött: fölserdült termetü ifjú
férfi alakjában: dús fürtjei körbelebegték
szép kékesfeketén és bíbor köntöse omlott
izmos válla fölé. Hamar ott termettek, a borszín
tengeren át iramodva erősevezőjü hajóval
etruszk tengeri rablók. Hossz sors volt vezetőjük.
Meglátták, jeleket váltván sebesen kirohantak
s bárkájukra ragadták őt, örvendve szivükben.
Mert úgy gondolták, hogy Zeusztáplálta királyok
sarja; kemény kötelekkel akarták összekötözni.
Nem fonhatta be szíj, a bilincsek messzerepültek
karja, bokája felől, ő meg mosolyogva pihent ott,
mélykék szemmel; a kormányos jól látta, mi történt,
és odahíva azonnal a társait, ezt mondotta:
„Balgatagok, milyen istent hoztatok összekötözve?
Szörnyü erős, hisz a jólépített bárka se tudja
hordani. Vagy Zeusz ő, vagy ezüstíjas nagy Apollón,
s hátha Poszeidáón. Mivel épp nem földi halandó
népre üt, ám az Olümposzon élő isteneinkre.
Rajta, csak engedjük szabadon most rögtön a barna
partra, ne bántsátok kezetekkel: megharagudva
rettenetes szeleket ne kavarjon szörnyü viharral.”
Így szólt: ám a vezér korholta goromba beszéddel:
„Ó, te bolond, csak a szélre vigyázz, igazítsd meg a vásznat,
nézz a kötélzet után, ezzel majd férfi törődik.
Úgy hiszem, eljut Egyiptomig is, vagy a küproszi földre
tán a hüperboreusz tájékra s akár azon is túl:
végül szólani fog testvéreiről, vagyonáról
s társairól, ha az isten már idedobta utunkba.”
Elhangzott a beszéd, fölvonta tehát a vitorlát,
azt fölfújta a szél; kifeszítették a kötélzet
két szárnyát: de hamar csoda-dolgok tűntek elébük.
Mert legelőször csörgedező bor folyt le a barna,
gyors bárkán, jó illatu, ízű s ambrosziás szag
támadt; látták mind, s elfogta a félelem őket.
És a vitorlatetőn szétterjedt nyomban a szőlő,
itt meg amott, mindenhol dúsan csüngtek a fürtök,
s árbocukon feketén kígyózva szaladt a borostyán,
ifju virágaival, bűbájos drága gyümölccsel:
és minden cöveken koszorú nyílt: most a hajósok
szóltak a kormányosnak már, hogy tartson a partra:
csakhogy oroszlánná változva a csúcson az isten
szörnyű volt, nagyot ordított s a hajó közepére
medvét állított, borzasnyakut, így mutatott jelt:
az bőgött; az oroszlán meg dühödötten alulról
fölfele szétnézett a hajó orrán; megijedtek
és az okosszivü kormányoshoz inaltak a tatra,
álltak rémülten; hanem az sebesen nekilendült,
ráugrott a vezérre, a többi, hogy elmeneküljön
gyászos vége elől, ugrott ki az isteni vízbe
s delphin lett. De a kormányost megszánta az isten
és nagyonis boldoggá tette, ilyen szavakat szólt:
„Bátorság, te szivemnek kedves, hogy ki vagyok, halld:
messzehatóhangú Dionűszosz, kit Szemelé szült,
Kadmosz lánya, mivel Zeusszal szerelembe vegyült el.”
Széparcú Szemelé fia, üdvözlégy, aki téged
elfeled, édes dalt alkotni nem is tud azontúl.

Devecseri Gábor fordítása

2016. október 3., hétfő

Érdekes Tarot paklik - Golden Dawn Magical Tarot

Háromféle Golden Dawn Tarot is létezik, ez, a Golden Dawn Tarot és a Golden Dawn Temple Tarot, nekem ez tetszik a legjobban. A Golden Dawn Anglia legismertebb mágikus rendje volt a 19. század végén - 20. század elején. Ennek a paklinak mind szimbólumai, mind színei jól illeszkednek a rend eredeti mágikus koncepciójához. Megalkotói Chic és Sandra Cicero 2001-ben, akik egyébként a Golden Dawn szakavatott és elismert kutatói, számos könyvet is írtak a témában.