2016. június 30., csütörtök

Homérosz: Himnusz a Naphoz

Zengj a sugárzó Napról most, Zeusz gyermeke, Múzsa,
Kalliopé, minekünk - a tehénszemű Eurüphaessza
szülte, a Föld meg a csillagos Ég sarjának; a híres
Eurüphaesszát nőülvette a nagy Hüperíón,
nővérét s neki gyönyörűszép gyermekeket szült,
rózsakarú Éószt, azután szépfürtü Szelénét
s Éelioszt, ki nem ernyed s isteneinkre hasonlít,
fénylik a földi halandóknak meg az égilakóknak,
száll szekerén, s kitekint éles szeme fényes aranyló
harci-sisakjából, pompás sugarak ragyogóan
áradnak szét róla, halántékán meg a fényes
hajfürtök koszorúzzák szép és messzirelátszó
arcát. Testén könnyüszövésű szép köpeny áraszt
fényt, míg szélben leng. S szekerével szállnak a mének.
Megfékezve aranyjármú szekerét s paripáit,
egy kissé pihen ott, a nagy ég tetején, azután meg
újra csodásan vágtat az égen az Ókeanoszba.
Üdvözlégy, kegyesen nyújts szívviditó eleséget;
félisten hősökről szólok utánad a dalban,
kiknek tetteiről Múzsáktól hall a halandó.

Devecseri Gábor fordítása

2016. június 29., szerda

Érdekes Tarot paklik - Fairy Tarot

A sokféle tündéres Tarot közül a Lo Scarabeo-nak ezt az 1997-ben kiadott pakliját választottam bemutatásra. A komoly munkához szerintem túlzottan elvonják a figyelmet maguk a képek, ennek ellenére szeretném bemutatni, mert nagyon bájos, szépen megrajzolt és igen vidám kis pakli.2016. június 28., kedd

Stewart Farrar századik születésnapja!

Ebben az évben ünnepeljük Stewart Farrar századik születésnapját!
Stewart sajnos már nem érte meg, de Wiccák ezrei gondolnak rá ezen a napon sok tisztelettel és szeretettel. Rengeteget dolgozott a Wicca feljődéséért és a hiteles információ átadásáért, küldetése tiszteletreméltó, örökségét továbbvisszük.
Ez alkalomból az Árnyak magazin megjelentette életrajzát a 2016-os, Lithai kiadásban, itt olvasható.2016. június 23., csütörtök

A lengyel Wianki Fesztivál

A Wianki („koszorú”) Fesztivált a lengyel lányok minden évben nagy izgalommal várják, mert akik férjhez szeretnének menni, ekkor szerezhetnek tudomást a sorsukról egy ősi rituálé során: friss virágokból koszorút fonnak, amelynek a közepébe egy égő gyertyát helyeznek.
Ezt egy kis tutajra rakják, és elviszik a legközelebbi folyóhoz, vagy patakhoz. Ha a tutaj az áramlattal lefelé úszik, akkor a lány rövidesen férjhez fog menni; ha visszasodródik a partra, akkor nem; de ha elsüllyed, akkor a lány egy éven belül meghal.
A fiúk a folyó lentebbi szakaszán rejtőznek csónakjaikkal, hogy felszedhessék a barátnőjük koszorúját.

2016. június 21., kedd

Lushmore története

Egyszer régen élt egy kicsi, púpos ember a hegyek lábánál, akit Lusmore-nak hívtak. A legtöbb ember eléggé félt tőle. Nagy tudása volt a gyógynövények és a varázslatok terén, de megélhetését gyékényfonásból szerezte.
Egy éjszaka a régi Knockgrafton árka mentén sétált haza, és kimerülvén a gyaloglásban, leült pihenni.

Egyszer csak egy földöntúli dallam erőteljes sorai kúsztak Lusmore fülébe, ő hallgatta, és azt gondolta, hogy még soha nem hallott ilyen elragadó zenét azelőtt. Olyan volt, mintha a hang sok hangból állt volna össze eggyé, ahogyan keveredtek és kiegészítették egymást, de mintha különböző nyelveken énekeltek volna. A dal így szólt:

Da Luan, Da Mort, Da Luan, Da Mort, Da Luan, Da Mort, majd egy pillanatnyi szünet, és a dallam újra kezdődött.
Lusmore figyelmesen hallgatta, még a lélegzetét is visszafojtotta, nehogy a legkisebb hangot is elmulassza. Világosan érzékelte, hogy az éneklés az árokból jött, és bár elsőre nagyon elbűvölte, hamarosan azonban kezdte megunni, hogy ugyanazt éneklik újra és újra változtatás nélkül, így élve a szünettel, amikor a Da Luan, Da Mort, már el lett énekelve háromszor, ő csatlakozott a dallamhoz, és kiegészítette az Augus Da Cadine szavakkal, majd folytatta az éneklést a hangokkal együtt az árokparton, Da Luan, Da Mort, majd miután a dallam befejeződött hozzáénekelte: Augus Da Cadine.
Knockgrafton tündérei – miután a dal volt a tündér dallam volt -, amikor meghallották ezt a kiegészítést a dalukhoz, annyira örültek, hogy úgy határoztak, hogy a halandónak, akinek a zenei készségei messze meghaladja az övékét, azonnal köztük a helye, így a kis Lusmore-t a maguk közé vonták, olyan gyorsan, mint a forgószél.


Nagyszerű volt az a látvány, ami a szeme elé tárult, ahogy körbe-körbe forgott, egy szalmaszál könnyűségével, míg a legédesebb zene tartotta mozgásban. Ezután a zenészek elé került, akik a legnagyobb megtiszteltetéssel adóztak neki, a leghatalmasabb zenésznek nevezték, a szolgáinak nevezték magukat, megígérték, hogy teljesítik szíve minden vágyát, és nagy szeretettel üdvözölték, és röviden, úgy ünnepelték, mintha ő lett volna az első ember a földön.
Ezek után Lusmore látta, hogy a tündérek nagyon tanakodnak egymás között, és minden udvariasság ellenére kezdett nagyon megijedni, amíg az egyik kilépett a többi közül, odament hozzá, és így szólt:

 “Lusmore Lusmore!
   Doubt not, nor deplore,
  For the hump which you bore
  On your back is no more;
  Look down on the floor,
  And view it, Lusmore !”

 (Lushmore, Lushmore, kicsi púpos, ne kételkedj, nincs határ
  a púp, amit viseltél, nézz a földre, ott van már)

És a púp leesett a hátáról! Annyira boldog és izgatott lett, hogy elájult, és nem is ébredt fel reggelig. Amikor felébredt, a púp eltűnt, és ő fel tudta ölteni azt az új, finom öltözet ruhát, amit a tündérek készítettek oda neki. Ahogy sétált haza, mindenkit meg kellett győzni, akivel találkozott, hogy valóban őt, Lusmore-t látják! Természetesen ez a hír elterjedt egész Írországban. Egy nap egy öregasszony jött a házába, és azt mondta neki, hogy a fia elmondta neki a pletykát, mivel ő is púpos volt, és ő is szeretett volna megszabadulni a púpjától. Mondaná el neki, hogy ő hogyan szabadult meg tőle? Lusmore boldogan elmagyarázta, majd az útjára bocsájtotta az asszonyt.

Az asszony hazatért, és elment a fiához megosztani vele Lusmore történetét. A fiú neve Jack Madden volt, és úgy volt ismert, mint a "szeszélyes és ravasz lény születésétől fogva".
Jack Madden így hát elment Knockgraftonba és várt.

Nem is kellett sokáig ott ülnie, amikor meghallotta a dallamot az árokból, és sokkal édesebb volt, mint korábban, mivel a tündérek úgy énekelték , ahogy Lushmore írta át a zenéjüket, és a dal így ismétlődött:
Da Luan , Da Mort , Da Luan , Da Mort , Da Luan , Da Mort , Augus Da Cadine , megállás nélkül. Jack Madden , aki gyorsan meg akart szabadulni a púpjától, nem is gondolt arra, hogy megvárja, amíg a tündérek befejezik, vagy kivárja a lehetőséget, hogy szebbé tegye a dallamot, ahogyan Lushmore tette, így miután több mint hét alkalommal megállás nélkül hallotta őket énekelni, belebődült az énekbe , nem törődve a dallammal, vagy hogy hogyan szőheti bele szavait tetszetősen, „Augus Da Cadine , Augus Da Héna” gondolta, hogy ha egy nap jó volt , kettő még jobb lesz, és hogy ha Lusmore volt egy új rend ruhát kapott a tündérektől, neki majd kettő jár.

Alighogy a szavak elhagyták az ajkait, felkapta és az árokba lökte a csodálatoserő, és a tündérek jöttek és gyülekeztek körülötte nagy haraggal, visítva, és sikoltozva, és kiabálták: "Ki rontotta el a dallamot? Ki rontotta el a dallamunkat? ", és egy odalépett hozzá, megelőzve a többit, és azt mondta: 

“Jack Madden! Jack Madden
 Your words came so bad in
 The tune we felt glad in ;- 
 This castle you’re had in,
 That your life we may sadden
 Here’s two humps for Jack Madden!”

(Jack Medden, Jack Medden, miben eddig gyönyörködtünk, elrontottad a dalunk,
 ezután te szomorkodjál, mivel miránk nem gondoltál, kettő púpot od'adunk!)


És húsz a legerősebb tündérek közül odahozta Lusmore púpját, és szegény Jack hátára tette a sajátja tetejébe, ahol olyan szilárdan rögzült, mintha a valaha élt legjobb ács odaszögezte volna oda. Ezután kirúgták őt a tündérvárból, és reggel, amikor Jack Madden anyja és a szomszédasszonya jött, hogy megnézze mi történt a gyermekével, félholtan találták, az árok alján fekve, a másik púppal a sajátján. Nos, az biztos, hogy ők néznek egymásra! de féltek mondani bármit is, nehogy az ő hátukra is kerüljön egy púp valami úton-módon. Hazavitték a szerencsétlen Jack Maddent magukkal levertséggel a szívükben, és a hosszú úton ők is nyögtek a második púp súlya alatt. Jacket nagyon kifárasztotta a hosszú út, nem sokkal később meghalt, de azt mondják, a súlyos átkot mondott mindenkire, aki ezután kiül az árokpartra tündér zenét hallgatni.

Tehát, ha véletlenül ráakadsz a tündérnépre a nyári napfordulón, ne feledd, hogy légy óvatos és tisztelettel kezeld őket. Előfordulhat, hogy egy nagy jutalomban lesz részed, de az is lehet, hogy ha elkövetsz egy baklövést, akkor nagyon megbüntetnek. Igazság szerint érdemes megpróbálni elkerülni az egészet.... Elégnek kellene lenni minden ember számára, hogy csak a saját fajtájával húzzon ujjat... :)

A fordítás az alábbi helyen található történetről készült: http://www.thepaganhousehold.com/pagan_hearth/sage_scourge/queimada -for-litha/

Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz

Felséges Úr, mindenható s jó mindenek felett!
Tied a dicsőség, dicséret, áldás
és minden tisztelet!
Mind Téged illet, Felség, egyedül
s nincs ember, aki Téged méltón emleget.

Dicsérjen s áldjon, én Uram,
kezednek minden alkotása,
különösen bátyánk-urunk a Nap,
ki nappalt ád, világít és minket megvidámít.
Fényes ő és ékes ő és sugárzó roppant ragyogása
felséges arcod képemása.

Áldjon, én Uram, asszony-nénénk a Hold és minden csillagok,
kiket az égre szórtál és szépek most és kedvesek és csillogók.

Áldjon, én Uram, a mi öcsénk a Szél
s az Ég s a Lég s a Hó s a Hő s a derűs és borús Idő,
kik által éltetsz mindent, ami él.

Áldjon, én Uram, hugunk a Víz,
oly hasznos, tiszta, jóleső, alázatos és kedves ő.

Áldjon, Uram, mi testvérünk a Tűz,
kit világul az éjszakába gyújtasz.
Szépséges és hatalmas, erős és felvidult az.

Áldjon, Uram, mi Földanya-nénénk,
ki tart és táplál minket, hogy megélnénk,
ki füvet hajt és gyümölcsöt terem és sok szines virággal élénk.

Áldjon, én Uram,
minden ember, kit háboruság, baj, gyötrelem ért,
de tűr és megbocsájt szerelmedért.
Boldogok, kik mindent békén viselnek,
Te nyújtasz nekik, Felség, egykoron babért.

Áldjon, én Uram,
mi nővérünk a testi Halál,
ki minden élő embert megtalál.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
boldogok, akik szentséges akaratodhoz igazodnak,
nem tesz kárt bennük második halál.

Dicsérjétek s áldjátok az Urat
s adjatok hálát Neki
s roppant alázattal szolgáljatok Neki!

Forditotta: Dsida Jenő

2016. június 16., csütörtök

Érdekes Tarot paklik - DruidCraft Tarot

Mindenképp az ajánlott paklik között kell szerepelnie ennek a druida ihletésű Tarot-nak, melyet 2005-ben adtak ki. Szép képeit a kelta mitológia, a druida vallás és kis mértékben a Wicca is ihlette, alkotója pedig egy jól ismert és nagy tiszteletnek örvendő druida páros: Philip és Stephanie Carr-Gomm.


2016. június 13., hétfő

Gerald Gardner születésnapja

132 évvel ezelőtt született a modern Wicca megalapítója, Gerald B. Gardner, rá emlékezünk ezen a napon.


2016. június 8., szerda

Könyvajánló - Dion Fortune: Holdmágia

Dion Fortune Holdmágia könyve egy kiváló, pogány regény, külön érdekessége, hogy igen nagy hatást gyakorolt a Wiccára is, Gerald Gardner az ebben a könyvben található Pán-idézést alakította át Cernunnos-idéző szöveggé. 

A könyv hatvan évvel ezelőtt, 1956-ban látott napvilágot először, s azóta is nagyon népszerű, számos kiadást ért meg.2016. június 6., hétfő

Alex Sanders kilencvenedik születésnapja!

Bár Alex már nincs közöttünk, a Wiccák mégis tisztelettel és megbecsüléssel gondolnak rá. Kétségkívül a modern Wicca vallás egyik legjelentősebb alakja. Nevéhez fűződik az alexandriánus tradíció megteremtése. Ma lenne kilencven éves.