2015. november 29., vasárnap

A Mogau barlangegyüttes

Északnyugat-Kínában, Dunfang város külterületén találhatóak a világhírű Mogaoku templombarlangok. Itt őrzik a legértékesebb és legépebb buddhista történelmi értékeket a világon. 1987-ben az UNESCO felvette a világörökségek listájára a Mogaoku templombarlangokat. A világörökségeket elbíráló bizottság így értékelte ezt a kínai történelmi és kulturális értéket: A Mogaoku a szobrászatról és a freskókról híres a világon és a több mint ezeréves buddhista művészet páratlan értéke.
Az északnyugat-kínai Gansu tartományban Dungfang város környékén a Mingsha-hegy közel két kilométeres keleti szakadékában öt szinten számtalan barlangot vájtak. 

366-ban láttak hozzá a kivitelezéshez. Több dinasztián át a 7. évszázadban urakodott Tang-dinasztia idejéig már több mint ezer buddhista templombarlangot, illetve cellát hoztak létre. 
A barlangokban és a cellákban számos buddhaszobrot alkottak és számos falfestményt festettek. Ez a történelmi, kulturális tárház a Selyemút menté van, ezért összeköti a Keletet és a Nyugatot egymással az egyházi, a kulturális és a tudományos életben. A kínai és a külföldi művészet harmonikusan fonódik itt össze egymással. 


A történelem múlása és az emberi pusztítások ellenére több mint 500 barlang és cella maradt ránk. A bennük fennmaradt freskók területe körülbelül 50 ezer négyzetmétert tesz ki. Több mint 2 ezer, különböző alakú és viseletű szobor is van itt, amelyek a különböző dinasztiák jellegzetes művészeti stílusát tükrözik. A falfestmények színpompásak. Hosszúságuk közel 30 kilométer, egy monumentális gallériát alkothatnának. 
A festmények főleg a buddhista kulturából vették a témájukat. Ezek az alkotások Buddhát, a tanítványait, az égi isteneket ábrázolják. Ezen kívül a kínai, közép-ázsiai és indiai kiválóságokat is megörökítik. A festmények megjelenítik a különböző kínai nemzetiségek társadalmi rétegeinek egykori életét, népviseletét, az ókori kínai építőművészetet, zenei műfajokat, táncművészetet és akrobataművészetet. Az itt járó emberekben felidéződnek az ókori kínai-külföldi kapcsolatok emlékei. Sok nyugati tudós ?Fal-könyvtár"-ként emlegeti a dunfangki falfestményeket. 


Sajnos az újkorban a Mogaoku templombarlangok fájdalmas pusztításokon mentek keresztül. 
1900-ban a barlangoknál véletlenül felfedeztek egy 3 méter hosszú és széles tárolót, amelyben több mint 50 ezer szentkönyv-kötetet, dokumentumot, selyemcikket, festményt, buddhista tárgyat őriztek, amelyek Kína, közép-, és dél-ázsiai valamint európai országok történelmét, földrajzát, politikai, nemzetiségi, katonai, nyelvi, irodalmi, művészeti vallási, tudományos, és orvostudományi életét érintik. Ezért a tudósok az ókor és középkor enciklopédiájának tartják a Dunfangi templombarlangokat. A tároló felfedezése utáni alig 20 esztendőben mintegy 40 ezer szentkönyv-kötetet, festményt, szobrot és más értéket vittek el külföldre. Ma Nagy-Britanniában, Franciaországban, Oroszországban, Indiában, Németországban, Dániában, Svédországban, Dél-Koreában, Finnországban, az Egyesült Államokban és más külföldi országokban őríznek a Dunfangi templombarlangokból származó történelmi emlékeket. Ezeknek az emlékeknek a száma több mint kétharmada a tárolóban megtaláltaknak. 
A kínai kormány már eddig is nagy összeget fordított a műemlékek védelmére. A lelőhely közelében kiállítótermet hoztak létre. Emellett mintegy 200 millió jüant folyósít az úgynevezett digitális épület létrehozására, ahol majd a templombarlangok panorámáját lehet szimulálni.


2015. november 28., szombat

Hat növény a Téli Napfordulóra


Közeleg a Yule, a Téli Napforduló ideje, amikor a leghosszabb éjszaka után újra megnyúlnak a napok, amikor a fény erősödni kezd és új erőt önt belénk.
Számos növény köthető ehhez az alkalomhoz, melyek szép díszei az oltárnak, a lakásnak.

Magyal

Már az ókori Róma napistenhez kapcsolódó vallásában is szimbolikus szerepet töltött be, amely továbbélt a kelta és más pogány vallásokban. A pogány néphit szerint a magyal az erdőlakó tündéreknek nyújt menedéket a hideg ellen. A kelták azért is becsülték ezt a növényt, mert zöldjével életteli az erdő még akkor is, amikor a lombos fák lehullajtják levelük. Skóciában az ajtó köré helyezve a lakókat védi a gonosz szellemektől.


Borostyán

A borostyánt az ősiek igen nagyra becsülték és leveleiből a költők koronáját fonták. Dionüszosznak, a mámor és a bor istenségének kedvelt növénye; az ókori görögök szerint a borba tett borostyán megakadályozza a lerészegedést. Szerencsét és termékenységet hozó erőt tulajdonítanak neki, de a hűséget is megtartja a házasok között.

Fagyöngy

Mindenki ismeri a legendát, hogy ha a szerelmesek fagyöngy alatt váltanak csókot, örökké szeretni fogják egymást. A görög mitológia nem kevesebbet állít, mint azt, hogy Hermész, a kereskedelem istene a Hades (alvilág) bezárt kapuját egy fagyöngy ágával nyitotta meg. A druidák rituális alkalmakkor arany sarlóval vágták le a fagyöngyöt, a bogyók húsát fehér kelmében fogták fel és varázslatokra használták. A néphit szerint a fagyöngy védelmet nyújt a gonosz szellemek és a villámcsapás ellen.

Nyírfa

A nyír a születéssel áll közeli kapcsolatban - éppen emiatt szerelmi varázslatokra is használták -, de a bőséggel, a termékenységgel is összefüggésbe hozható. A Yule-tuskó hagyományosan nyírfa (esetleg valamely örökzöld) tuskója. Tüze az örök, elpusztíthatatlan fény szimbóluma. A hagyomány szerint a gazda saját földjéről kellett származnia, vagy lehetett kapott ajándék, ám venni sohasem volt szabad. A Tizenkét Éjszaka mindegyikén tizenkét órán keresztül égették a kandallóban, vagy első éjjel égették, a többi napon és éjszakán át hagyták parázslani. Feldíszítették, akárcsak a karácsonyfát: örökzöld ágakkal, magyallal beborították. Meglocsolhatták sörrel, almaborral. Mindig eltettek egy darab tuskót, hogy a következő évben azzal gyújtják meg az új Yule-tüzet, az örök, megszakíthatatlan körforgás értelmében.

Tölgyfa

A tölgy az égistenek és viharistenek szent fája volt az ókorban, s a monda szerint soha nem csap bele a villám. Keménysége, kitartása legendás. A kelta hit szerint a tölgyfa gyökere a másvilágba, a tündérek világába vezető kapu, a germán mítoszokban pedig Irminsul, az égig érő tölgy, a Világoszlop köti össze az eget és a földet egymással. Szerencsehozó vonásokat is tulajdonítottak neki, a makkok pedig a termékenységet hozzák el.

Tiszafa

Régóta szokás összekapcsolni az örökzöldeket a halhatatlansággal. Walesben a tiszafának a halhatatlanság jelképeként való használata összefonódik ősi druida hitnézetekkel és szokásokkal. Angliában jóval a keresztény kor előtt tiszafákat ültettek pogány templomok udvarába. Hajdan az északi népek hitmondáiban igen nevezetes volt. Rendkívül kemény és szívós fájából faragványokat és fegyvereket készítettek, ez okból a türelem jelképévé lett.

2015. november 21., szombat

Újbudai Nemzetközi Ásvány- és Ékszerbörze

Mai és holnapi programajánlat: Újbudai Nemzetközi Ásvány- és Ékszerbörze

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem, 1118 Budapest, Villányi u. 29-43. 
Időpont: 2015.11.21 - 2015.11.22 
Nyitvatartás: szo: 10-18, vas: 10-17


2015. november 18., szerda

A festői Huangshan

Kínában van egy szólás, így hangzik: "Miután megtekintettük Kína öt sajátos szépségű hegyét, már nem érdemes elmenni a többihez. Amennyiben valaki kirándul a Huangshan hegységbe, már nem érdemes elmenni az öt hegységbe." Ez azt mutatja, hogy milyen színpompás a Huangshan hegység az emberek szemében.  

A Huangshan hegység Kína középső-déli részében fekszik, mintegy 1200 négyzetkilométeren terül el. A magas csúcsok egymást fedik, mély völgyek darabolják fel a hegyláncokat. Felhős, ködös, párás szokott errefelé lenni az idő, és sok a csapadék. Mindez biztosítja a növény- és az állatvilág sokszínűségét a hegyvidéken. 
Itt, ebben a hegységben koncentrálódik szinte minden kínai neves hegység szépsége. A legjelentősebbek: a gyönyörű fenyőfaerdők, a csodálatosan szép sziklák, a felhőtenger és a természeti források. A hegységben a fák közül a fenyőfa a legjelentősebb. Egyedül a több mint 100 éves fenyőfák száma eléri a több tízezret. A különböző alakú fenyőfák csodálatos tájat varázsolnak a látogatók elé. A fenyőfák zömükben a sziklák réseiben vernek gyökereket és szépen terebélyesednek, ami életerősségüket mutatja. Egy különleges fenyőfa, a Jádeleány elnevezésű, magas hegycsúcson áll, egy terebélyes fenyőfa törzse egy kicsit előre néz, úgy, mint amikor egy ember üdvözli a vendégeit, ezért az emberek vendégfogadó fenyőfának nevezik ezt a fát, amely Huangshan hegység szimbóluma lett. A sziklák a Huangshan hegység második érdekessége. Számos meredek falú csúcs egészen a völgyek fenekéig ér. A látogatók tetszésük szerint ember- és állatfigurákat, növényeket, vagy más tárgyakat kézelhetnek bele a sziklákba. A másik két érdekesség a felhőtenger és a természeti források, amelyek a sajátos földrajzi fekvés és az éghajlat számlájára írhatók. 

Itt a természeti szépségeken túl számos történelmi kulturális érték is van. A hosszú történelem során számos irodalmár, festő és fotós érzett vonzódást a hegység iránt. Sokan és sokat írtak a hegységről, több mint 20 ezer vers maradt ránk a Huangshanról. Li Bai, Jia Dao, Fan Cheng-da, Shi Tao, Gong Zi-zhen és más neves költők mind ódákat írtak a Huangshan hegységről. Számtalan népmese is fűződik hozzá.


Kínában külön erről a hegységről elnevezett festészeti ág is kialakult. A történelem során sok festményt alkottak a hegység lenyűgöző tájairól. A mai fotóriporterek rendkívül imádják és alkotásaik kimerülhetetlen forrásának tekintik ezt a hegységet. A mesevilág szerint a kínai nemzet teremtője, Xuanyuan Huangdi itt gyakorolta és sajátította el az Isten tanait, s végül az Égbe emelkedett. Az emberek szívében mindmáig élnek mesék és mítoszok a hegységről, Xuanyuan Huangdiról, az istenről és a szentekről. A kínai eredeti vallás, a taoizmus igen népszerű ezen a hegyvidéken. 


Az UNESCO 1990-ben természeti és kulturális értékei miatt felvette Huangshan hegységet a világörökségek listájára. A zsüri okiratában így értékelte a hegységet: a Huangshan hegységnek nagy a hírneve a kínai irodalomban és művészetben. A hegység örökké vonzza és lenyűgözi a látogatókat, költőket, festőket és fotósokat. 

2015. november 17., kedd

A szelestei-féle ráolvasás (1516 - 1518)

„Contra thargy equorum” (lótályog ellen):
"Erdőn jár vala lebeke tárgy,
béka vala ekéje,
kígyó vala ostora,
szánt vala kevet,
vet vala kevecset.
Parancsolok én teneked,
hogy miképpen a kő nem gyökerezhetik és nem levelezhetik,
azonképpen te itt a lovon ne gyökerezhessél és erekedhessél."

2015. november 16., hétfő

Érdekes Tarot paklik - Londa Tarot

Egy régi, ma már szinte klasszikusnak számító darab. Aki szereti a tündéreket, annak mindenképp ajánlott, és szerintem gótikus stílusú képei is szépek, bár az is hozzátartozik, hogy szimbolikája időnként köszönőviszonyban sincs az eredeti Tarot-koncepcióval. Kezdőknek nem ajánlom.


2015. november 15., vasárnap

Ásványbörze és bonsai kiállítás

Mai programajánlat: Ásványbörze és bonsai kiállítás Óbudán

Helyszín: Óbudai Kulturális Központ , 1032 Budapest San Marco utca 81.
Időpont: 2015.11.15


2015. november 12., csütörtök

Skóciában lehet a Stonehenge előfutára

Időben jócskán megelőzi angliai párját az Orkney-szigeteken feltárt neolitikum kori szentély, ahol Észak-Európa legkorábbi festett falait is megtalálták.

Az Orkney-szigeteken fekvő Brodgar-hegyfokról – amelyet kereken tíz éve fedeztek fel – a területén talált maradványokon végzett radiokarbonos vizsgálat is megállapította, hogy idősebb volt Stonehenge-nél: először i.e. 3200 körül volt lakott, s legalább száz épülettel büszkélkedett.
Az első földmunkák Stonehenge-nél csak i.e. 3000 körül kezdődtek meg, s további 500 évnek kellett eltelnie, míg az első köveket Salisbury-ba szállították, ráadásul az Orkney-szigeteki rituálék mellett jelentőségüket tekintve szinte eltörpülnek az angliai (Stonehenge, Avebury) vallási lakomák. „Orkney kulcsfontosságú a neolitikum korának vallási életének megértésében” – vélekedett Nick Card, az Orkney Research Centre for Archaeology igazgatója.

Az az elmélet, hogy a vaskori kultúra bölcsője Orkney-ban volt, nem új keletű. Régóta gyanítják, hogy a neolitikum kori Anglia agyagedényei Orkney-ból indultak déli irányba; Card szerint ennek a kulturális hullámnak a végtermékei a kőkörök és a henge-k is. Ennek ellenére Orkney dicsősége sem tartott örökké: az i.e. 2300-ra datált rituális lakoma után a szentélyre a feledés fátyla borult.
Az új kormeghatározás a 2011-ben folytatott ásatások során vált ismertté. A 25 méter hosszú, 5 méter vastag falú építményen belül van egy belső szentély is, ahol oltárszerű elemekre bukkantak, de találtak geometriai bevéséseket, amelyeket narancs, vörös és sárga színnel festettek. Mindez azt jelenti, hogy ez a legkorábbi bizonyítéka a falak festésének Európa északi részén.

2015. november 10., kedd

Rúnakártya

Szeretném bemutatni ezt a rúnakártyát. A legtöbb ember, aki rúnákkal dolgozik, szereti az eredeti gondolatkör szerint kavicsokra vagy fadarabokra vésett, hagyományos rúnakészletet, és általában teljesen egyet is értek ezzel. Ez a rúnakártya azonban nagyon jól használható, a rúna képe és neve mellett az adott rúnához tartozó, az északi mitológia témakörébe tartozó, gyönyörű illusztrációk szerepelnek a lapokon. 

Amennyiben valakit érdekelnek a rúnák, mindenképpen ajánlom, hogy próbáljon meg hozzájutni egy ilyen kártyakészlethez, a képek meditációhoz is nagyon jól használhatóak, és nagyban segítik a rúnák megismerésének, megértésének folyamatát.2015. november 9., hétfő

Kitora Kofun

A sír neve Kitora kofun (halomsír), Honshu szigetén, Asuka-mura mellett van. Előzetes régészeti felmérések után, 2001-ben tükörreflexes digitális kamerával már behatoltak a sírkamrába, de a tényleges feltárások csak 2004-ben kezdődtek meg. A sírt kifosztva találták, nagyon kevés melléklettel, de csodálatos freskók díszítették. A falakon megtaláljuk a kínai teremtésmítoszból átvett négy isten ábrázolását, pontosan ügyelve az égtáj szerinti elrendezésre, mint ahogy ez a kínai és koreai sírok esetében is tapasztalható.
Az északi oldalon megpillanthatjuk a fekete teknőst, Genbu-t és a belőle ágaskodó kigyókat. A déli oldalon van elhelyezve Suzaku, a vörös Fönix-madár, a keleti oldalon találtató (nagyon rossz állapotban) a kék sárkány, Seiryuu. A nyugati falra pedig Byakko-t, a fehér tigrist festették. A kínaiak szerint a négy isten az égbolt négy sarkát vigyázta, és ez csaknem teljes azonosságot mutat a zsidó-arab kultúra, pezsáktól átvett négy őrcsillagával. (Cor Leonis, Fomalhaut, Aldebaran és Antares)
A mennyezeti freskó egy csillagtérképet ábrázol, külön kiemelve az egyes csillagállásokat aranyozott jelzéssel és vékony cinóber vonallal. A Sarkcsillag körül több mint 1000 másik csillag (sok közülük a nyugati szemnek ismeretlen), az égi egyenlítő, az ekliptika és a Tejút is fel van tüntettve. A Nagy Göncöl rúdjának középső csillagát, a Mizar-t, kettős csillagként ábrázolja. A kutatók feltételezik, hogy a Mizar mögött látható Alcor-ról van szó, mert a kettő együtt egy optikai kettős csillagot alkot. A magnitúdót nem érzékeltetik, minden csillag egyforma nagyságú, és a holdházakhoz igazodik. Ez kínai mintára vall. Kínában a Hold mozgásának alapján követték az évszakok, így a napok, a hetek, a hónapok múlását is. A holdpálya ábrázolása ezért elég gyakori volt. Az égboltot huszonnyolc szeletre (holdházra) osztották. Ezt a huszonnyolc holdházat pedig négy nagy kvadránsba osztották be, tehát mindegyik negyedhez hét-hét csillagkép tartozott. A csillagképnek nevet adtak és kultikus erőt is társítottak hozzá. Egyes csillagcsoportok térben és kiterjedésben hibásan vannak ábrázolva. A Pleiadok ( Fiastyúk) például tizennyolc holdházon keresztül húzódik, de a Tavaszpont is helytelenül van megadva. Sok pontatlansággal készült, mégis igen figyelemre méltó, ha arra gondolunk, mennyire korai időkről beszélhetünk ebben az esetben.. A japán kutatók szerint az. i.e. 65. évi csillagállásokat ábrázolja hozzávetőlegesen, tehát egy sokkal régebbi csillagtérkép másolata.

A kutatók azt is megállapították, hogy a sírban talált festmények ugyanolyanok, mint amit a koreai Koguryo korszak barlangsírjaiban tártak fel néhány évtizeddel ezelőtt. A falfestményekből vett festékminták is azt támasztják alá, hogy a festékanyag szintén a koreai félszigetről származik. Úgy tűnik, a Kínában kialakult kulturális, vallási és ezoterikus elemek a kontinensről Koreán keresztül kerültek át Japánba, és a VII. század végén már gyökeret vertek vidéken is.

Japán elfogadta és beolvasztotta a kínai kultúra összes aspektusát, művészetét, írásbeliségét, jog és államrendszerét. Az indiai eredetű buddhizmus is a kínai kultúra elemeivel gazdagodva jutott el Japánba. i.sz. IV. századtól az úgynevezett Kofun-korszakban az előkelőket már díszes sírokba temették, melyek fölé dombot emeltek. A kínai mintára készült sírok építése a III. század végén Jamató vidékén kezdődött és fokozatosan terjedt át más vidékekre is.

Tuva sámán2015. november 8., vasárnap

A Hold imádata


Varázsige a védőszellemekhez

"Segedelmem, serkenj, 
kelj fel, kegyes őrizőm, 
szellem, szállj ki 
fenyők sűrű sátrából, 
kő mögül, kő alól, 
moha sűrűjéből. 
Félelmetes Kalma, 
jöjj keserves kínomban 
oltalmamul, védőmül, 
támaszomul, erőmül 
erőm emésztő munkához,
testemen támadó sebekhez!" 

finn varázsige
Fordította: Rab Zsuzsa

2015. november 7., szombat

II. Szegedi Ásványbörze & Vortexpo Egészség és Életmód Fesztivál

Mai ás holnapi programajánlat Szeged környékén élőknek: II. Szegedi Ásványbörze & Vortexpo Egészség és Életmód Fesztivál

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra (6722. Szeged, Kálvária sgt 23.)
Időpont: 2015.11.07 - 2015.11.08
Nyitvatartás: szombaton 10-18 óráig, vasárnap 9-18 óráig.

A rendezvény lehetőséget ad, hogy a szegedi illetve az országos ásvány-, drágakövekből készült ékszerek, ezotéria, természetgyógyászat és ökotermékek-technológiák képviselői, terápiás kezelések, alternatív gyógymódok, szolgáltatások, termékek, bemutatók, előadások formájában ismertessék látogatóinkat, ezzel teret adni a pozitív gondolkodásnak, tudatos életmódnak és az önmegvalósításnak. Jógabemutató, étel kóstoltató, tánciskolák bemutatója, Tai Chi Chuan bemutató.Kispesti ásvány- és ékszerbörze

Mai programajánló: Kispesti ásvány- és ékszerbörze

Helyszín: Kispesti Munkásotthon Mûvelõdési Ház, 1191 Budapest, Teleki u. 50. 

Időpont: 2015.11.072015. november 6., péntek

Lélekfogók

Az alaszkai indiánok körében volt használatos az úgynevezett „lélekfogó”. Ezek a népek úgy gondolták, a lélek gyakorta hagyja el a testet, akár természetes módon is, például alvás közben, ilyenkor azonban a test fokozottan ki van téve a betegséget hozó rossz szellemeknek, ezért a sámán fontos feladata, hogy „elkapja” a lelket ennek a különleges eszköznek a segítségével, és visszaterelje a testbe. 

A lélekfogó általában üreges csontdarab, mindkét végén nyitott, sokszor készült medve lábszárcsontjából, melyet gondosan megfaragtak, úgy, hogy tátott szájú állatfélére emlékeztessen. A „szájba” sokszor még kaliforniai kagylóból kirakott „fogsor” is került. A sámán a gyógyítás közben a nyakába akasztva hordja a lélekfogót, és transzállapotban a szellemvilágba utazik, hogy megtalálja és elfogja vele az elkódorgott lelket, majd ugyanezen eszköz segítségével „visszafújja” a testbe, általában a szájon keresztül. Közben énekével megerősíti a lelket.  


Fluorit


2015. november 5., csütörtök

A Kuszti-rituálé (Zoroasztriánus szöveg alapján)

A Nirang Kuszti avagy "9v-formula" egy olyan vallási rítus, melyet a párszi férfi vagy nő minden alkalommal bemutat, mikor kezet most, akár tisztítás céljából, akár ima előtti megtisztulásként teszi azt. A Kuszti, avagy a szent öv egy fűzőzsinór méretű darab, mely elég hosszú ahhoz, hogy lazán háromször körbe lehessen tekerni a csípő körül, majd kétszer megkötni dupla csomóval, s rövid végei lelógjanak. Hetvenkét nagyon finom, fehér gyapjúfonálból áll. 

A ceremoniális mosdás során leveszik a Kusztit, s viselője a Nappal szembe fordul, vagy pedig lámpa felé; éjjel pedig a Hold felé. Ha egyáltalán nincs semmilyen fényforrás, akkor dél felé kell fordulnia, csakúgy délben is, még akkor is, ha a Nap kicsit észak felé esik. A Kusztit félbehajtja, és az így keletkezett hurkot jobb kezébe veszi, hüvelykujját a hurokba fűzve. Bal kezével összefogja a két kötészárat, s annak végei lazán lelógnak.

Imígyen megfogva a Kusztit elmondja a következő imát, miközben meghajol és a kötél víszszintes végét a homlokához emeli Ohrmazd nevénél. Amikor pedig Ahriman neve kerül elő, akkor leengedi a kötelet és bal felé megrántja, maid minden "gonosz" névnél megismétli ezt (ezek +-el vannak jelölve):

hôrmezd* i hvadâe, âharman** awâdishâhã dûr awâzh dâshtâr zat shkasta bât. âharman** dêwã+ drûzhã+ jâdvã+ darvañdã+ kîkã+ karafã+ sâstârã+ gunâhkârã+ âshmôgã+ darvañdã+ dushmanã+ faryã+ zat shkasta bât. dushpâdishâhã+ awâdishâhã bât, dushmanã+ stuh bât, dushmanã+ awâdishâhã bât.

(Ohrmazd az Úr! Ahrimánt béklyóban tartja, ő tartja vissza. Legyen Ahriman leigázva és legyőzetve, dévákkal és druzokkal, varázslókkal és bűnösökkel, kajagokkal és karbokkal, zsarnokokkal, rosszakarókkal és eretnekekkel, ellenségekkel és boszorkányokkal! Legyenek mind leigázva és legyőzetve! Ne létezzenek a gonosz uralkodók, (vagy) legyenek távol innen! Győzessenek le az ellenségek! Ne létezzenek az ellenségek, (vagy) legyenek távol innen!) 

Előrehajolva, vízszintesen tartva a kétrét hajtott Kusztit, folytatja:

hôrmezd i hvadâe, ezh hamâ gunâh patit pashêmãnôm, ezh haravistîn dushmat duzhûxt duzhvaresht men pa gêthî minît vaem guft vaem kard vaem jast vaem bun bût estet

(Ó, Ohrmazd, Úr! Vezekelek minden bűnért és elhatárolom magam tőlük, minden rossz gondolattól, rossz szótól és rossz cselekedettől, melyet gondoltam, mondottam vagy tettem a világban, vagy mely általam történt, vagy belőlem származott.)

Majd a Kusztit kiegyeníti, két kézzel tartja a kötél közepénél fogva, a két végét pedig összehajtogatja, hogy ne érje a földet, és folytatja:

ezh ã gunâhihâ manishnî gaweshnî kunishnî tanî rvãnî gêthî mainyuãnî ôxe awaxsh pashêmã pa se gaweshnî pa patit hôm!

(Ezen gondolati, kimondott vagy megcselekedett, testi vagy lelki, világi vagy spirituális bűnökért, Ó Ohrmazd! Vezekelek, megtagadom őket. Három szóval elhatárolom magam tőlük.)

Az Aveszta részleteivel folytatja:

xshnaothrâ ahurahe mazdå (Megelégedéssel Ahura Mazdáért).

Meghajol és homlokához emeli a Kusztit.

tarôidîti angrahe mainyêush, (Megvetéssel Angra Mainyuért)

Balra rántja a Kusztit, de nem változtatja meg fogását rajta.

haithyâvarshtãm hyat vasnâ ferashôtemem. staomi ashem,
ashem vohû


(A legcsodálatosabb igaz elérése, kívánság szerint. Dicsőítem Ashát! Ashem Vohu.)

A Kuszti közepét a csípőhőz erősíti az első szónál (Ashem=igazságosság), majd kétszer keresztültekeri a mondat második felénél, a kezek hátul kereszteződnek a végek cserélésére, majd ismét elöl megfogja, s ezután a következő Aveszta formula következik:
ýathâ ahû vairyô
athâ ratush ashâtcît hacâ
vanghêush dazdâ mananghô
shyaothananãm* anghêush mazdâi
xshathremcâ ahurâi â
ýim drigubyô dadat vâstârem!!
(Mint ahogy a védelmező szellem kiválasztatik, úgy a földi mester is, az igazságosság nevébe, hogy az élet cselekedetei során a jó gondolatok adományozója legyen Mazda felé, és az Úr birodalma, ki a szegények oltalmazója.)

Az első szavaknál a Kuszti előre csüngő, hosszú végeit lazán megtekeri a csípő körül jobb kézzel, majd összeteszi kezeit, és Ahura Mazdára gondol, a teremtés egyedüli urára. Közben folyamatosan tekeri a kötelet, mely egyre rövidebb lesz.

Megismétli az előbbi formulát többször is, közben a kötelet nagyon pontosan megadott mozdulatok szerint kell ide-oda tekergetnie és így rákötnie a megfelelő csomókat. 

Zárásképp ismét meghajol, miközben mindkét kezével a Kuszti első csomóját tartja, és a következőeket mondja:
jasa-mê avanghe mazda.
mazdayasnô ahmî mazdayasnô zarathushtrish fravarânê âstûtascâ fravaretascâ, âstuyê humatem manô âstuyê hûxtem vacô âstuyê hvarshtem shyaothanem. âstuyê daênãm [vanguhîm] mâzdayasnîm fraspâyaoxedhrãm nidhâsnaithishem hvaêtvadathãm ashaonîm ýâ hâitinãmcâ bûshyeiñtinãmcâ mazishtâcâ vahishtâcâ sraêshtâcâ ýâ âhûirish zarathushtrish, ahurâi mazdâi vîspâ vohû cinahmî. aêshâ astî daênayå mâzdayasnôish âstûitish!!
(Jöjj segedelmemre, Ó Mazda. Mazda-hívőnek vallom magam, zoroasztriánusnak, megesküdtem rá és gyakoroltam vallásom. A jól meggondolt gondolatnak szentelem magam, a jól kimondott szónak szentelem magam, a jól megtett cselekedettnek szentelem magam. Mazda vallásának szentelem magam, mely eltéríti a támadást és letéteti a fegyvereket; mely fenntartja a khvaetvadathát, mely birtokolja Ashát, mely minden más létező vagy létezni fogó vallások közül a legnagyobb, a legjobb és a leggyönyörűségesebb, Ahura vallása, Zoroasztriánus. Minden jót Ahura Mazdának tulajdonítok. Ez Mazda vallásának krédója.)

Ezután ismét megismétli az Aveszta fentebbi részletét, közben többször meghajol, így ér véget a rítus. 2015. november 4., szerda

Ötezer év után nemet váltott Anglia legöregebb tiszafája

Néhány évezrednyi, hímneműként eltöltött idő után Anglia legöregebb tiszafája úgy döntött, nemet vált. A skóciai Fortingall-ban található fa legfelső ágai bogyókat kezdtek hozni.

A fa korát 1500 és 3000 év közé becsülik, de néhányan úgy vélik, akár ötezer éves is lehet. Mindeddig polleneket termelt - ékes bizonyítékaként arra, hogy hímnemű. De idén ősszel az Edinburgh-i Királyi Botanikus Kert egyik botanikusa felfedezett néhány fényes, vörös bogyót az egyik legfelső ágon. Meglepő módon úgy tűnik, mintha a fa nemet váltana.

"Nagy meglepetés volt nekem, hogy három érett, vörös bogyót találtam a Fortingall-fán, miközben a fa többi része még világosan hímnemű jelleget mutat"- írja Max Coleman a blogjában. "Akármilyen különösnek látszik, a tiszafákat már megfigyelték, hogy képesek nemet váltani."

Coleman hozzátette: "Normális esetben a változás általában a korona egy részét érinti, nem pedig a fa teljes egésze vált nemet. A Foringall tiszafa esetében úgy tűnik, a felső korona egy ága váltott nemet, és viselkedik most nőneműként."

A híres fa, melynek törzse 52 láb magas, egy ősi temetőben található, Pertshire megye egy kis falujában. Kőfallal vették körbe védelmül, körülötte jelentős archeológiai színhelyek találhatóak. A közelben terül el Carn na Marbh, mely egy bronz-kori temetkezési hely, a helyi skótok még a 14. században is használták a járványok áldozatainak temetési helyéül. Fortingall a vaskor egyik központi, kultúrális helye volt, melynek a fa volt a középpontja.

A helyi legenda úgy tartja, Pilátus is e fa árnyékában született.

A Botanikus Kert dolgozói számos magot gyűjtöttek róla, melyeket sövényként ültettek el, hogy megőrizzék ezt a fajt.

A különös tényt, miszerint a tiszafa képes a nemváltásra, egyébként Magyar Linda botanikus barátnőm is megerősítette, akinek tudásában 100%-ig megbízom, köszönet érte!
Kristálykoponyák

A kristálykoponyák kvarc vagy egyéb kristályból kifaragott szobrok, melyek emberi koponyát formáznak. Koruk változó, a legősibbek mintegy kétezer éve készültek, az újabbak 100 éve, és napjainkban is állítanak elő ilyeneket. A kristálykoponyák rendeltetése nem ismert, számos feltételezés él velük kapcsolatban. Vallási rítusok, varázslatok és egyéb szertartások kellékeinek tartják őket, sokan a földönkívüliekkel is összefüggésbe hozzák létezésüket.

Egy ősi indián legenda szerint a Földön 13 átlagos emberi méretű koponya létezik, a koponyák beszélni tudnak, fontos információkat tartalmaznak az emberiség eredetéről és a világegyetem rejtélyeiről. Ez a tudás azonban csak akkor válik majd hozzáférhetővé és az emberiség közkincsévé, ha mindegyik előkerül, egybegyűjtik őket, és az emberiség elér egy bizonyos fejlettségi fokot.

A leghíresebb kristálykoponya az 1924-ben egy ősi maja város, Lubantuum feltárásakor talált darab. Ez a koponya az egyetlen, amely két darabból áll, az összes többi esetében a fogakat csupán rávésték a tömör koponyára.

A koponyának számos természetfeletti erőt tulajdonítanak: képes a színét változtatni, illatot és hangot kibocsátani. A szemüregre koncentrálva pedig, állítólag rég élt embereket, épületeket lehet látni, a legkisebb légmozgásra is reagál. Karl Maria Willigut, a titokzatos náci boszorkány úgy vélte, hogy a kristálykoponya a Halál Istennõjének koponyája, egy õsi árja szakramentum, amely az elveszett Atlantiszról származik. A koponyák misztériumához az is hozzátartozik, hogy még mindig csak találgatásokkal élnek arra nézve, vajon mivel csiszolhatták őket. Az mindenesetre bizonyos, hogy ha kézi csiszolással készültek volna, akkor még a kisebbek esetében is akár 3-400 évet is igénybe vett volna készítésük...


 Kristálykoponyák és valóság

Az az igazság, hogy egyetlen kristálykoponya sem ellenőrzött, tudósok által végzett ásatáson került elő, és ez a későbbiekben nagyon megnehezítette a kutatók munkáját. Még a British Museumban őrzött koponyáról (lásd a képen balra) is csak annyit tudni, hogy a Tiffanyi’snél vették 1898-ban, azt azonban, hogy hogyan került oda, senki nem tudja. Állítólag spanyolok vitték be Angliába, és a tudósok kitartanak az azték eredet mellett, de erre nincs bizonyítékuk.

A koponyák korát sajnos lehetetlen meghatározni, mert bár ha a kristályt összetörik, akkor annak keletkezési idejét nagyjából meg lehet állapítani a belsejében található kristályvízből, de az semmilyen módszerrel nem mutatható ki, hogy a kifaragásuk mikor történt. Annyi bizonyos, hogy a 18. századtól kezdve kezdtek feltünedezni.

Alapanyaguk – bár kvarckristályból készültek – sem egyforma. Színük az enyhén narancssárgától a víztisztáig terjed, természetesen a kristály jellegéből eredő zárványok, apró buborékok mindegyikben megfigyelhetők, de létezik ametisztből faragott koponya is. A méretük a pár centis daraboktól az életnagyságig terjed. Megmunkálásuk változó képet mutat, például a British Museumban őrzött koponya közel életnagyságú, szépen kidolgozott darab, míg van olyan apró koponya, melyen szinte csak stilizáltan lehetett ábrázolni az emberi vonásokat.

Tudtad-e? - Árnyak könyve


2015. november 3., kedd

"Samhuinn" fesztivál Edinborough-ban

Samhain ünnepét szerte a világon ünneplik a pogányok. Edinborough-ban a Beltane Fire Society különösen látványos showműsort és ezzel egybekötött fesztivált mutatott be az idén, erről szeretnék néhány képet mutatni:


A Szerelem Növényei - előadás

Mai programajánló:
Ha kíváncsi vagy arra, hogy a növények miként tehetik teljesebbé szerelmi életedet, akkor szeretettel várunk az Erdőmentők ingyenes előadásán, ahol megismerkedhetsz olyan évezredes hagyományokkal és tudományosan megalapozott módszerekkel melyek segítségével növények útján juthatsz a szerelem és a szexualitás kiteljesedéséhez. Ha mindez nem volna elég csábító, akkor a végén még egy helyben elkészülő növényi afrodiziákumot is megnyerhetsz.
Helyszín: MagNet Közösségi Ház, Andrássy út 98., Budapest, 1062
Időpont: 2015. november 3., 18:00–20:00
Ízelítő a témákból:
• A Világ népeinek szerelmi praktikái
• Növényi afrodiziákumok
• Vágykeltő ételek
• Bájitalok
• Az impotencia növényi ellenfelei
• Fogamzásgátlás növényekkel
• A meddőség herbális kezelési lehetőségei
• Segítsünk természetesen a menstruációs zavarokon
• A változó kor növényi támogatása
• És amely növényeket az ágyba is bevihetünk...
Az esemény hivatalos oldala, ahol jelentkezhetsz:

Tudtad-e? - Skyclad

Háttérkép: Albert Joseph Penot - Depart pour le Sabbat 1910

2015. november 2., hétfő

Bogyószedők imádsága

"Erdővédő, Erdőanyó, 
vadon erdőt járó, 
ismersz mindenféle fát, 
utolsó tuskóig bejárod az erdőt, 
sötét erdő a szállásod, 
ott van a lakásod. 
Ha az erdőt járod, 
hatalmas vagy, mint a fák, 
ha az erdőből kilépsz, 
pici leszel, mint a fű. 
Nagy erdőt jártodban 
fákhoz illik termeted, 
nagy mezőt jártodban 
nem ismernek meg a fűtől. 
Ha az erdőben kiáltasz 
a mezőben széthallatszik, 
még a föld is megijed, 
fél a nép is tőled. 
Erdővédő, Erdőanyó 
fák, tuskók gondviselője, 
áldj meg minket, 
ha bemegyünk az erdődbe, 
ha az erdőt járjuk, 
ha a bogyót szedegetjük. 
Meg ne háborítsál, 
eszemet ne bontsd meg, 
üres kézzel eressz be, 
teli kézzel küldj el." 

mordvin pogány imádság
Fordította: Ágh István

Tudtad-e? Az Athame