2016. december 30., péntek

Maxine Sanders idén hetven éves

Ma ünnepli hetvenedik születésnapját Maxine Sanders, Alex felesége, aki férjével együtt rengeteget dolgozott a Wicca vallásért, különösen az alexandriánus irányzat megalapításáért illeti őket megérdemelt tisztelet. Boldog születésnapot, Maxine!


2016. december 23., péntek

Érdekes Tarot paklik - Kalevala Tarot

Mindenképp helyet kell, hogy kapjon egy pogány blogon, még akkor is, ha szimbolikája teljesen rendhagyó. Ez a pakli az egyik legszebb, ősi, pogány eposzból, a Kalevalából merített ihletet, képei a finn mitológia történeteit tükrözik. 1996-os kiadás.2016. december 21., szerda

Himnusz Aton napisten tiszteletére

Nemojano: Himnusz Aton napisten tiszteletére - Ay Amarnai sírjából -
Ehnaton (IV. Amenhotep) fáraó (i.e. 1355-1337)

Úgy izzik ma felséges korongod és veti fényét az ég horizontján,
eleven ragyogás csodája!
Az élet megkezdi harcát, kikél a porból,
betölti a zsigereket, megrezeg a mindenség dimenziójában.
Keletről nyugatra tekint szemed rezzenéstelen szempillával.
Tapad a rögre, visszatükröződik a tavakban,
a szél játékos füttyét viszi tovább a csillagok ragyogásáig.
Te magad vagy Ré!
Magad vagy a gyönyör, a mosoly,
elkopott koldus arcán
az önfeledt megbékülés.
Lebegsz egyetlen fiad a Föld felett: végtelen és egyetlen bizonyságként,
a halált túlélő bizonyságként. Az öröklét bizonyítékaként
magad alá gyűröd a sötétséget, az elmúlás leheletét.
Nővéred a Hold, pajkos kölykei a csillagok.
Az embert kirabolhatják vagyonából, de te visszaadod a látást.
Az oroszlán széttépheti az eleven húst, de te fölszívod könnyét a fájdalomnak.
A férgek felemészthetik a romlandó testet, de te magadhoz veszed a lelket.
A Teremtő akarata vagy, Aton!
Az éltető mag nélküled kushad, lapít a homályban, te kicsalod a fényre.
A gyenge palánta ernyedten térdelhetne, de te bátorságot öntesz belé.
A fának gyümölcse sápadtan kornyadozna, de te mosolyt csalsz rá.
Ragyogásodra felkél az ember, s lerázza az éj bánatát,
pőre teste megmosakszik sugaraidban, majd felölti ruháját.
Egész nap glóriát fonsz fejére, míg ő munkálja a földet,
elülteti a magot, meglocsolja a palántát, és leszakítja gyümölcsét.
Asszonya méhében lapuló magzata alig várja,
hogy fényeddel tápláld,
és ráléphessen élete ösvényére,
melynek útját te mutatod meg neki.

Aton!
Jöttödre a madarak flótája tölti be a leget,
szárnyuk suhogása versenyzik a széllel.
Az állatok erős izmokkal dobbannak eléd
és emelik arcukat fényed felé.
A folyók habos hátukra veszik és visszatükrözik csillanásodat,
elbújnak a völgybe, hogy pajkosan futhassanak újra eléd.
A halak kiugrálnak a vízből, megvillantják pikkelyüket
és csobbanásukkal jelzik neked létüket.
A tenger morajló áhítattal loccsan fiad lábához, a Földhöz.
A Nílust, melyet ajándékul adtál neki,
te irányítod, hogy locsolhassa az izzó homokot,
amelyből élet fakad.
Az alvilágból hoztad Egyiptom földjére;
itassa a lábasjószágokat, locsolja a földeket
és az egymást követő évszakoknak termését teremje meg nekünk.
A te arcod látásától fénylik a szem, adja nekünk az erőt.
Hitet az öröklét misztériumához te adsz.
Ha lehullsz, nincs fény és megtorpan a munka...

2016. december 15., csütörtök

Eleanor Bone születésnapja

105 évvel ezelőtt ezen a napon született Eleanor Bone, aki Gerald Gardner egyik legjelentősebb főpapnője volt, rengeteget köszönhet neki a Wicca közösség, emlékezzünk rá!2016. december 4., vasárnap

Érdekes Tarot paklik - Initiatory Tarot of the Golden Dawn

Meglepő és szokatlan pakli a Lo Scarabeo-tól, a tőlük megszokott szép minőséggel. Az Arany Hajnal mágikus rend különböző dokumentumai ihlették képeit. A rajzok stílusa kicsit képregény-szerű, de nekem tetszik.2016. november 16., szerda

Érdekes Tarot paklik - Herbal Tarot

Érdekes, régi darab, 1978-ból való. Stílusra egyértelműen a Rider-Waite-re emlékeztet, épp ezért jól használható kezdők részére is, mert hozza a klasszikus szimbológiát. Ugyanakkor minden lap egy-egy gyógynövényhez is kapcsolódik, ezért jó, ha olyan használja, akinek van némi herbalizmus ismerete. Meditációkhoz is el tudom képzelni jól használható paklinak. Hátránya, hogy némely lapot érthetelen módon átneveztek, így lett például az Akasztott Emberből Felfüggesztett Személy...

2016. november 12., szombat

Alkaiosz: Bordal

Jöjj, igyunk! Sose várj mécsre. A nap már csak egy ujjnyi tán.
Vedd le hát, szeretett társam, a nagy szépdiszü kelyheket:
gondűzőül adott bort minekünk Zeusz s Szemelé fia,
embereknek; egészen tele töltsd, harmada bor legyen
és kétharmada víz, és azután rajta: kupát kupa kergessen...

Devecseri Gábor fordítása

2016. október 31., hétfő

Érdekes Tarot paklik - H. P. Lovecraft Tarot

A legjobb ajánlat Samhain ünnepére :)
Nagyon szép és nagyon hátborzongató Tarot, melyet a világszerte elismert H. P. Lovecraft horroríró művei inspiráltak. A kártyák szinte semmit sem tartalmaznak az eredeti Tarot-szimbolikából, főleg gyűjtőknek való darab, de gyönyörű. Magánkiadásban jelent meg.

2016. október 25., kedd

Érdekes Tarot paklik - Green Witch Tarot

A Zöld Boszorkány Tarot igazi pogány pakli. A legtöbb képe nagyon szép, és a mai neopogány mítoszkörből tartalmaz szimbólumokat és jeleneteket. Számomra kicsit zavaró, hogy a képeknek nincs kerete, de még a Kis Arkánum lapjai is szépen, igényesen van megfestve. 
Annak ellenére, hogy szép, színes és sokatmondó képei nagyon vonzóak lehetnek kezdő pogányok számára, mégis inkább haladóknak ajánlom, akik már tisztában vannak az alapvető Tarot-szimbolikával. Ez a pakli egyébként nagyon új, 2015-ös kiadású.

2016. október 14., péntek

Patricia Crowther születésnapja

Patricia Crowther Gerald Gardner legbefolyásosabb és legenergikusabb főpapnőinek egyike, ma ünnepeli 89. születésnapját. Boldog születésnapot, Pat!


2016. október 6., csütörtök

Homérosz: Himnusz Dionüszoszhoz

Szólni fogok Dionűszoszról: a dicső Szemelének
gyermeke mint tűnt föl benyuló meredélyen, a meddő
tenger partja fölött: fölserdült termetü ifjú
férfi alakjában: dús fürtjei körbelebegték
szép kékesfeketén és bíbor köntöse omlott
izmos válla fölé. Hamar ott termettek, a borszín
tengeren át iramodva erősevezőjü hajóval
etruszk tengeri rablók. Hossz sors volt vezetőjük.
Meglátták, jeleket váltván sebesen kirohantak
s bárkájukra ragadták őt, örvendve szivükben.
Mert úgy gondolták, hogy Zeusztáplálta királyok
sarja; kemény kötelekkel akarták összekötözni.
Nem fonhatta be szíj, a bilincsek messzerepültek
karja, bokája felől, ő meg mosolyogva pihent ott,
mélykék szemmel; a kormányos jól látta, mi történt,
és odahíva azonnal a társait, ezt mondotta:
„Balgatagok, milyen istent hoztatok összekötözve?
Szörnyü erős, hisz a jólépített bárka se tudja
hordani. Vagy Zeusz ő, vagy ezüstíjas nagy Apollón,
s hátha Poszeidáón. Mivel épp nem földi halandó
népre üt, ám az Olümposzon élő isteneinkre.
Rajta, csak engedjük szabadon most rögtön a barna
partra, ne bántsátok kezetekkel: megharagudva
rettenetes szeleket ne kavarjon szörnyü viharral.”
Így szólt: ám a vezér korholta goromba beszéddel:
„Ó, te bolond, csak a szélre vigyázz, igazítsd meg a vásznat,
nézz a kötélzet után, ezzel majd férfi törődik.
Úgy hiszem, eljut Egyiptomig is, vagy a küproszi földre
tán a hüperboreusz tájékra s akár azon is túl:
végül szólani fog testvéreiről, vagyonáról
s társairól, ha az isten már idedobta utunkba.”
Elhangzott a beszéd, fölvonta tehát a vitorlát,
azt fölfújta a szél; kifeszítették a kötélzet
két szárnyát: de hamar csoda-dolgok tűntek elébük.
Mert legelőször csörgedező bor folyt le a barna,
gyors bárkán, jó illatu, ízű s ambrosziás szag
támadt; látták mind, s elfogta a félelem őket.
És a vitorlatetőn szétterjedt nyomban a szőlő,
itt meg amott, mindenhol dúsan csüngtek a fürtök,
s árbocukon feketén kígyózva szaladt a borostyán,
ifju virágaival, bűbájos drága gyümölccsel:
és minden cöveken koszorú nyílt: most a hajósok
szóltak a kormányosnak már, hogy tartson a partra:
csakhogy oroszlánná változva a csúcson az isten
szörnyű volt, nagyot ordított s a hajó közepére
medvét állított, borzasnyakut, így mutatott jelt:
az bőgött; az oroszlán meg dühödötten alulról
fölfele szétnézett a hajó orrán; megijedtek
és az okosszivü kormányoshoz inaltak a tatra,
álltak rémülten; hanem az sebesen nekilendült,
ráugrott a vezérre, a többi, hogy elmeneküljön
gyászos vége elől, ugrott ki az isteni vízbe
s delphin lett. De a kormányost megszánta az isten
és nagyonis boldoggá tette, ilyen szavakat szólt:
„Bátorság, te szivemnek kedves, hogy ki vagyok, halld:
messzehatóhangú Dionűszosz, kit Szemelé szült,
Kadmosz lánya, mivel Zeusszal szerelembe vegyült el.”
Széparcú Szemelé fia, üdvözlégy, aki téged
elfeled, édes dalt alkotni nem is tud azontúl.

Devecseri Gábor fordítása

2016. október 3., hétfő

Érdekes Tarot paklik - Golden Dawn Magical Tarot

Háromféle Golden Dawn Tarot is létezik, ez, a Golden Dawn Tarot és a Golden Dawn Temple Tarot, nekem ez tetszik a legjobban. A Golden Dawn Anglia legismertebb mágikus rendje volt a 19. század végén - 20. század elején. Ennek a paklinak mind szimbólumai, mind színei jól illeszkednek a rend eredeti mágikus koncepciójához. Megalkotói Chic és Sandra Cicero 2001-ben, akik egyébként a Golden Dawn szakavatott és elismert kutatói, számos könyvet is írtak a témában. 2016. szeptember 9., péntek

Érdekes Tarot paklik - Ansata Tarot

Gyönyörű és klasszikus darab, 1981-ben adták ki. Nagyon szépek a rajzai, tele vannak különleges és érdekes mágikus szimbólumokkal, melyek igencsak elgondolkodtatóak. Alkotója Paul Struck. 
Ajánlom kezdőknek és haladóknak egyaránt, egy kicsit kényelmetlenül nagy és ezért nehezebb vele dolgozni, de a képei sok mindenért kárpótolnak.2016. szeptember 1., csütörtök

Doreen Valiente halálának évfordulója

1999. szeptember 1-én, hosszas betegeskedés után halt meg Doreen Valiente, Gerald Gardner egyik kiváló főpapnője. Rá emlékezünk a  mai napon. A lenti kép pár hónappal halála előtt készült.


2016. augusztus 30., kedd

Érdekes Tarot paklik - Contemplative ("Elmélkedő") Tarot

Ez a 2008-ban megjelentetett Tarot igazán elgondolkodtató darab. Képeit P. D. Ouspensky filozófus munkái inspirálták, de pogány szimbólumokat is felfedezhetünk rajta. A Kis Arkánum képei sokkal kevésbé beszédesek, de legalább illenek stílusukban a szépen kidolgozott Nagy Arkánum lapokhoz. Elsősorban meditációhoz való pakli.2016. augusztus 7., vasárnap

Érdekes Tarot paklik - Golden Botticelli Tarot

Ismét egy gyönyörű Tarot, mely szimbolikájában nem nagyon hajaz a klasszikusra, mégis érdemes megemlíteni. Nevével ellentétben nem a neves reneszánsz festő, Botticelli eredeti képeit tartalmazza, hanem egy igen tehetséges festőét, ki Botticelli stílusában alkotta meg a képeket, a neve Atanassov. Mind a 78 kártya szépen megfestett, a mintákban és a háttérben még arany is található. 
A jó minőségú Tarot-iról ismert Lo Scarabeo adta ki 2007-ben.2016. augusztus 2., kedd

Szapphó: Hérához

Állj fejem mellé, mikor álmodom, szent
Héra úrasszony, gyönyörű alakban,
mint az Átreusz két fia látta, esdvén,
képed, a két úr,

épp mikor Tróját leigázta karjuk;
és Szkamandrosztól mikor útrakeltek,
otthonukba vissza elérni nékik
nem lehetett még,

míg nem áldoztak neked és uradnak
és Thüóné hőnszeretett fiának.
Éppenúgy kérlek könyörögve, úrnő:
hadd tegyem újra

Leszboszomban szép hivatásom, ismét
drága szűzek közt, kiket annyi táncra,
dalra oktattam, mikor ünneped jött
szent örömével.

Mint a két Átreusz-ivadék hajóit
visszajuttattad honi partra, kérlek:
engem is vígy vissza hazámba, Héra,
légy kegyes úrnőm.

Devecseri Gábor fordítása

2016. július 28., csütörtök

Érdekes Tarot paklik - Alchemy 1977 England

Ez az általam ismert egyik leggyönyörűbb Tarot. Dark fantasy és horror elemekkel dúsított, nagyon szép képeket tartalmaz, sajnos a Kis Arkánum képei nem ennyire kidolgozottak. Félrevezető nevével ellentétben egyébként 2011-ben jelent meg.2016. július 11., hétfő

Érdekes Tarot paklik - Feng Shui Tarot

Inkább érdekes, mint jó kísérlet a Feng Shui és a Tarot szimbólumainak összeegyeztetésére. Nem könnyű használni, ezért csak azoknak ajánlott, akik már mindkét rendszerben járatosak valamennyire. A Kis Arkánum négy szettje a Fekete Teknősbéka, Vörös Főnix, Fehér Tigris és Zöld Sárkány neveket viseli.

2016. július 7., csütörtök

Ivan Kupala ünnepe

Még a pogány időkből származik a keleti szlávoknál Szent Iván ünnepe. Július 6-7-re virradó éjjel Szent Iván misztikus és titokzatos, de ugyanakkor vidám és kicsapongó ünnepét minden szláv megünnepelte a Kárpátoktól a Rusz északi vidékeiig. Szent Iván napjához számos szokás és rituálé kapcsolódik. Például a Szent Iván napi fürdőzés egy össznépi szokás, azonban egyes régi népek azt hitték, hogy az ilyen fürdőzés veszélyes lehet, mert az ünnepelt, Ivan Kupala vogyanoj (rosszindulatú és kegyetlen vízi szellem), aki nem szereti, ha az ő királyságába kívülállók tolakodnak be, és kész vízbefojtani mindenkit, aki nem elég óvatos. De a Szentivánéj fő elemét a tisztító tüzek képezik, amelyeken át kell ugrálni annak érdekében, hogy sikeresebbek és boldogabbak legyünk. Volt, hogy a Szentivánéji tűzön egy egész csorda házi jószágot hajtottak át, így akarva megvédeni a jószágot a járványoktól és egyéb betegségektől. A gyerekek és a fiatalok feltétlenül játszottak gorelkit (a fogócskához hasonló játék, neve a játékot kísérő dalocskából származik: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»).

Rusz-szerte létezett egy hiedelem, hogy Szent Iván éjszakáján, július 6-7-re virradóra - a legrövidebb éjszakán az évben - nem szabad aludni. Ugyanis ezen az éjszakán az összes gonosz lélek megelevenedik: boszorkányok és vérfarkasok (oboroten), nimfák vagy vízi tündérek (a ruszalka a szláv mitológiában gonosz lény) és kígyószerű szörnyek (szláv sárkány, zmej), gonosz varázslók (koldun) és házi szellemek (a domovoj speciel nem gonosz), lesijek (az erdő szelleme, erdei emberrém) és vogyanojok. Szent Iván napjának sok legendája és hagyománya a növényvilággal kapcsolatos. Az ezen a napon gyűjtött virágok és gyógynövények különleges tulajdonságokkal bírnak, ezekkel megfüstölik a betegeket, ezek segítségével küzdenek a gonosz szellemek ellen, ébresztenek szerelmet. A forradalom előtt Szent Iván napja volt fontos és nagyra becsült ünnep volt. Mi több, minden egyes ember részvétele gyakorlatilag kötelező volt, mivel számos rituálé és előírás a lakosság egészének aktív részvételét követelte meg.


Az egyik ősi hiedelem szerint Ivan Kupala a természeti erők virágzásának jelképe. És gyakorlatilag minden ehhez az ünnephez kapcsolódó rítus középpontjában a víz és a nap tisztelete áll. Úgy hitték, hogy ezen a napon a nap mindenkire különösen élénkítő és izgató erővel hat. Az ezzel a nappal kapcsolatos népi megfigyelésekből nagyon sok van. Álljon itt néhány közülük: „A nagy harmat Szent Iván reggelén bőséges uborkatermést jelez”, „Ha az eső sír ezen a napon, öt nap múlva a napocska fog nevetni”.

Sajnos, ennek az ünnepnek sok eleme a feledés homályába merült és a legtöbb ezzel kapcsolatos emlék elveszett, de különböző forrásokból származó töredékes információk szerint, Szent Iván ünnepét két napon keresztül ünneplik, július 6-7-én. Az első napon különböző virágokat és gyógynövényeket volt szokás gyűjteni különböző célokból, ki gyógyászati célból, ki pedig azért, hogy segítségükkel jósoljon. Ennek a napnak az estéjén a lányok összegyűltek énekelni, az itt elhangzó dalokat pedig iváni daloknak hívták. Az ünnep második része éjszaka kezdődött, amikor a hiedelmek szerint összegyűltek a gonosz szellemek.

2016. július 4., hétfő

Alkaiosz: Bordal

Borral hűtsd le tüdőd: fordul a csillag, jön a vad meleg,
súlyos évszak ez itt, szomjuhozik már az egész világ,
lomb közt szól a tücsök, fák tetején édesen énekel,
nyílik már a bogáncs; most tüzesek szörnyen az asszonyok,
míg a férfiu mind gyönge, mivel szárit a Szíriusz
főt és térdet...

Devecseri Gábor fordítása

2016. június 30., csütörtök

Homérosz: Himnusz a Naphoz

Zengj a sugárzó Napról most, Zeusz gyermeke, Múzsa,
Kalliopé, minekünk - a tehénszemű Eurüphaessza
szülte, a Föld meg a csillagos Ég sarjának; a híres
Eurüphaesszát nőülvette a nagy Hüperíón,
nővérét s neki gyönyörűszép gyermekeket szült,
rózsakarú Éószt, azután szépfürtü Szelénét
s Éelioszt, ki nem ernyed s isteneinkre hasonlít,
fénylik a földi halandóknak meg az égilakóknak,
száll szekerén, s kitekint éles szeme fényes aranyló
harci-sisakjából, pompás sugarak ragyogóan
áradnak szét róla, halántékán meg a fényes
hajfürtök koszorúzzák szép és messzirelátszó
arcát. Testén könnyüszövésű szép köpeny áraszt
fényt, míg szélben leng. S szekerével szállnak a mének.
Megfékezve aranyjármú szekerét s paripáit,
egy kissé pihen ott, a nagy ég tetején, azután meg
újra csodásan vágtat az égen az Ókeanoszba.
Üdvözlégy, kegyesen nyújts szívviditó eleséget;
félisten hősökről szólok utánad a dalban,
kiknek tetteiről Múzsáktól hall a halandó.

Devecseri Gábor fordítása

2016. június 29., szerda

Érdekes Tarot paklik - Fairy Tarot

A sokféle tündéres Tarot közül a Lo Scarabeo-nak ezt az 1997-ben kiadott pakliját választottam bemutatásra. A komoly munkához szerintem túlzottan elvonják a figyelmet maguk a képek, ennek ellenére szeretném bemutatni, mert nagyon bájos, szépen megrajzolt és igen vidám kis pakli.2016. június 28., kedd

Stewart Farrar századik születésnapja!

Ebben az évben ünnepeljük Stewart Farrar századik születésnapját!
Stewart sajnos már nem érte meg, de Wiccák ezrei gondolnak rá ezen a napon sok tisztelettel és szeretettel. Rengeteget dolgozott a Wicca feljődéséért és a hiteles információ átadásáért, küldetése tiszteletreméltó, örökségét továbbvisszük.
Ez alkalomból az Árnyak magazin megjelentette életrajzát a 2016-os, Lithai kiadásban, itt olvasható.2016. június 23., csütörtök

A lengyel Wianki Fesztivál

A Wianki („koszorú”) Fesztivált a lengyel lányok minden évben nagy izgalommal várják, mert akik férjhez szeretnének menni, ekkor szerezhetnek tudomást a sorsukról egy ősi rituálé során: friss virágokból koszorút fonnak, amelynek a közepébe egy égő gyertyát helyeznek.
Ezt egy kis tutajra rakják, és elviszik a legközelebbi folyóhoz, vagy patakhoz. Ha a tutaj az áramlattal lefelé úszik, akkor a lány rövidesen férjhez fog menni; ha visszasodródik a partra, akkor nem; de ha elsüllyed, akkor a lány egy éven belül meghal.
A fiúk a folyó lentebbi szakaszán rejtőznek csónakjaikkal, hogy felszedhessék a barátnőjük koszorúját.

2016. június 21., kedd

Lushmore története

Egyszer régen élt egy kicsi, púpos ember a hegyek lábánál, akit Lusmore-nak hívtak. A legtöbb ember eléggé félt tőle. Nagy tudása volt a gyógynövények és a varázslatok terén, de megélhetését gyékényfonásból szerezte.
Egy éjszaka a régi Knockgrafton árka mentén sétált haza, és kimerülvén a gyaloglásban, leült pihenni.

Egyszer csak egy földöntúli dallam erőteljes sorai kúsztak Lusmore fülébe, ő hallgatta, és azt gondolta, hogy még soha nem hallott ilyen elragadó zenét azelőtt. Olyan volt, mintha a hang sok hangból állt volna össze eggyé, ahogyan keveredtek és kiegészítették egymást, de mintha különböző nyelveken énekeltek volna. A dal így szólt:

Da Luan, Da Mort, Da Luan, Da Mort, Da Luan, Da Mort, majd egy pillanatnyi szünet, és a dallam újra kezdődött.
Lusmore figyelmesen hallgatta, még a lélegzetét is visszafojtotta, nehogy a legkisebb hangot is elmulassza. Világosan érzékelte, hogy az éneklés az árokból jött, és bár elsőre nagyon elbűvölte, hamarosan azonban kezdte megunni, hogy ugyanazt éneklik újra és újra változtatás nélkül, így élve a szünettel, amikor a Da Luan, Da Mort, már el lett énekelve háromszor, ő csatlakozott a dallamhoz, és kiegészítette az Augus Da Cadine szavakkal, majd folytatta az éneklést a hangokkal együtt az árokparton, Da Luan, Da Mort, majd miután a dallam befejeződött hozzáénekelte: Augus Da Cadine.
Knockgrafton tündérei – miután a dal volt a tündér dallam volt -, amikor meghallották ezt a kiegészítést a dalukhoz, annyira örültek, hogy úgy határoztak, hogy a halandónak, akinek a zenei készségei messze meghaladja az övékét, azonnal köztük a helye, így a kis Lusmore-t a maguk közé vonták, olyan gyorsan, mint a forgószél.


Nagyszerű volt az a látvány, ami a szeme elé tárult, ahogy körbe-körbe forgott, egy szalmaszál könnyűségével, míg a legédesebb zene tartotta mozgásban. Ezután a zenészek elé került, akik a legnagyobb megtiszteltetéssel adóztak neki, a leghatalmasabb zenésznek nevezték, a szolgáinak nevezték magukat, megígérték, hogy teljesítik szíve minden vágyát, és nagy szeretettel üdvözölték, és röviden, úgy ünnepelték, mintha ő lett volna az első ember a földön.
Ezek után Lusmore látta, hogy a tündérek nagyon tanakodnak egymás között, és minden udvariasság ellenére kezdett nagyon megijedni, amíg az egyik kilépett a többi közül, odament hozzá, és így szólt:

 “Lusmore Lusmore!
   Doubt not, nor deplore,
  For the hump which you bore
  On your back is no more;
  Look down on the floor,
  And view it, Lusmore !”

 (Lushmore, Lushmore, kicsi púpos, ne kételkedj, nincs határ
  a púp, amit viseltél, nézz a földre, ott van már)

És a púp leesett a hátáról! Annyira boldog és izgatott lett, hogy elájult, és nem is ébredt fel reggelig. Amikor felébredt, a púp eltűnt, és ő fel tudta ölteni azt az új, finom öltözet ruhát, amit a tündérek készítettek oda neki. Ahogy sétált haza, mindenkit meg kellett győzni, akivel találkozott, hogy valóban őt, Lusmore-t látják! Természetesen ez a hír elterjedt egész Írországban. Egy nap egy öregasszony jött a házába, és azt mondta neki, hogy a fia elmondta neki a pletykát, mivel ő is púpos volt, és ő is szeretett volna megszabadulni a púpjától. Mondaná el neki, hogy ő hogyan szabadult meg tőle? Lusmore boldogan elmagyarázta, majd az útjára bocsájtotta az asszonyt.

Az asszony hazatért, és elment a fiához megosztani vele Lusmore történetét. A fiú neve Jack Madden volt, és úgy volt ismert, mint a "szeszélyes és ravasz lény születésétől fogva".
Jack Madden így hát elment Knockgraftonba és várt.

Nem is kellett sokáig ott ülnie, amikor meghallotta a dallamot az árokból, és sokkal édesebb volt, mint korábban, mivel a tündérek úgy énekelték , ahogy Lushmore írta át a zenéjüket, és a dal így ismétlődött:
Da Luan , Da Mort , Da Luan , Da Mort , Da Luan , Da Mort , Augus Da Cadine , megállás nélkül. Jack Madden , aki gyorsan meg akart szabadulni a púpjától, nem is gondolt arra, hogy megvárja, amíg a tündérek befejezik, vagy kivárja a lehetőséget, hogy szebbé tegye a dallamot, ahogyan Lushmore tette, így miután több mint hét alkalommal megállás nélkül hallotta őket énekelni, belebődült az énekbe , nem törődve a dallammal, vagy hogy hogyan szőheti bele szavait tetszetősen, „Augus Da Cadine , Augus Da Héna” gondolta, hogy ha egy nap jó volt , kettő még jobb lesz, és hogy ha Lusmore volt egy új rend ruhát kapott a tündérektől, neki majd kettő jár.

Alighogy a szavak elhagyták az ajkait, felkapta és az árokba lökte a csodálatoserő, és a tündérek jöttek és gyülekeztek körülötte nagy haraggal, visítva, és sikoltozva, és kiabálták: "Ki rontotta el a dallamot? Ki rontotta el a dallamunkat? ", és egy odalépett hozzá, megelőzve a többit, és azt mondta: 

“Jack Madden! Jack Madden
 Your words came so bad in
 The tune we felt glad in ;- 
 This castle you’re had in,
 That your life we may sadden
 Here’s two humps for Jack Madden!”

(Jack Medden, Jack Medden, miben eddig gyönyörködtünk, elrontottad a dalunk,
 ezután te szomorkodjál, mivel miránk nem gondoltál, kettő púpot od'adunk!)


És húsz a legerősebb tündérek közül odahozta Lusmore púpját, és szegény Jack hátára tette a sajátja tetejébe, ahol olyan szilárdan rögzült, mintha a valaha élt legjobb ács odaszögezte volna oda. Ezután kirúgták őt a tündérvárból, és reggel, amikor Jack Madden anyja és a szomszédasszonya jött, hogy megnézze mi történt a gyermekével, félholtan találták, az árok alján fekve, a másik púppal a sajátján. Nos, az biztos, hogy ők néznek egymásra! de féltek mondani bármit is, nehogy az ő hátukra is kerüljön egy púp valami úton-módon. Hazavitték a szerencsétlen Jack Maddent magukkal levertséggel a szívükben, és a hosszú úton ők is nyögtek a második púp súlya alatt. Jacket nagyon kifárasztotta a hosszú út, nem sokkal később meghalt, de azt mondják, a súlyos átkot mondott mindenkire, aki ezután kiül az árokpartra tündér zenét hallgatni.

Tehát, ha véletlenül ráakadsz a tündérnépre a nyári napfordulón, ne feledd, hogy légy óvatos és tisztelettel kezeld őket. Előfordulhat, hogy egy nagy jutalomban lesz részed, de az is lehet, hogy ha elkövetsz egy baklövést, akkor nagyon megbüntetnek. Igazság szerint érdemes megpróbálni elkerülni az egészet.... Elégnek kellene lenni minden ember számára, hogy csak a saját fajtájával húzzon ujjat... :)

A fordítás az alábbi helyen található történetről készült: http://www.thepaganhousehold.com/pagan_hearth/sage_scourge/queimada -for-litha/

Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz

Felséges Úr, mindenható s jó mindenek felett!
Tied a dicsőség, dicséret, áldás
és minden tisztelet!
Mind Téged illet, Felség, egyedül
s nincs ember, aki Téged méltón emleget.

Dicsérjen s áldjon, én Uram,
kezednek minden alkotása,
különösen bátyánk-urunk a Nap,
ki nappalt ád, világít és minket megvidámít.
Fényes ő és ékes ő és sugárzó roppant ragyogása
felséges arcod képemása.

Áldjon, én Uram, asszony-nénénk a Hold és minden csillagok,
kiket az égre szórtál és szépek most és kedvesek és csillogók.

Áldjon, én Uram, a mi öcsénk a Szél
s az Ég s a Lég s a Hó s a Hő s a derűs és borús Idő,
kik által éltetsz mindent, ami él.

Áldjon, én Uram, hugunk a Víz,
oly hasznos, tiszta, jóleső, alázatos és kedves ő.

Áldjon, Uram, mi testvérünk a Tűz,
kit világul az éjszakába gyújtasz.
Szépséges és hatalmas, erős és felvidult az.

Áldjon, Uram, mi Földanya-nénénk,
ki tart és táplál minket, hogy megélnénk,
ki füvet hajt és gyümölcsöt terem és sok szines virággal élénk.

Áldjon, én Uram,
minden ember, kit háboruság, baj, gyötrelem ért,
de tűr és megbocsájt szerelmedért.
Boldogok, kik mindent békén viselnek,
Te nyújtasz nekik, Felség, egykoron babért.

Áldjon, én Uram,
mi nővérünk a testi Halál,
ki minden élő embert megtalál.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
boldogok, akik szentséges akaratodhoz igazodnak,
nem tesz kárt bennük második halál.

Dicsérjétek s áldjátok az Urat
s adjatok hálát Neki
s roppant alázattal szolgáljatok Neki!

Forditotta: Dsida Jenő

2016. június 16., csütörtök

Érdekes Tarot paklik - DruidCraft Tarot

Mindenképp az ajánlott paklik között kell szerepelnie ennek a druida ihletésű Tarot-nak, melyet 2005-ben adtak ki. Szép képeit a kelta mitológia, a druida vallás és kis mértékben a Wicca is ihlette, alkotója pedig egy jól ismert és nagy tiszteletnek örvendő druida páros: Philip és Stephanie Carr-Gomm.


2016. június 13., hétfő

Gerald Gardner születésnapja

132 évvel ezelőtt született a modern Wicca megalapítója, Gerald B. Gardner, rá emlékezünk ezen a napon.


2016. június 8., szerda

Könyvajánló - Dion Fortune: Holdmágia

Dion Fortune Holdmágia könyve egy kiváló, pogány regény, külön érdekessége, hogy igen nagy hatást gyakorolt a Wiccára is, Gerald Gardner az ebben a könyvben található Pán-idézést alakította át Cernunnos-idéző szöveggé. 

A könyv hatvan évvel ezelőtt, 1956-ban látott napvilágot először, s azóta is nagyon népszerű, számos kiadást ért meg.2016. június 6., hétfő

Alex Sanders kilencvenedik születésnapja!

Bár Alex már nincs közöttünk, a Wiccák mégis tisztelettel és megbecsüléssel gondolnak rá. Kétségkívül a modern Wicca vallás egyik legjelentősebb alakja. Nevéhez fűződik az alexandriánus tradíció megteremtése. Ma lenne kilencven éves.


2016. május 22., vasárnap

Ásványboltok Magyarországon - ajánló

AjándékoZOO 
Ásványok, ásványból készült ékszerek, ajándéktárgyak, csigák-kagylók, afrikai és erdélyi faáruk, üvegfigurák, plüssök, Schleich játékok 
Cím: Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Veszprém Kittenberger út 17 E-
Nyitvatartás: Áprilistól októberig naponta 9-18-ig. 
Web: http://www.allatkertveszprem.hu 

Kárpát medence ásványai: bolt és kiállítás 
Ásványok Erdélybõl, Magyarországból és a világ bármely részébõl. Ékszerek, nyakláncok, karkötõk, drágakövek. Csiszolatok, marokkövek. 
Cím: Siófok Kálmán Imre sétány (vasúti átjáró elõtt, a butiksor közepén) 
Nyitvatartás: május 1 és szeptember 20 között naponta 10 órától 
Web: http://web.axelero.hu/mineral 

Kristály Centrum 
Ásványok, drágakövek, ékkövek, ezekbõl készült ékszerek, kristályok, õsmaradványok, csigák, kagylók és ajándéktárgyak 
Cím: 1143 Budapest, Utász u. 9. 
Nyitvatartás: Hétfõtõl Péntekig 10-17 Csütörtök : 10-18 Szombat : 9-12 
Web: http://www.kristalycentrum.hu 

Kristály Centrum

Magyar Természettudományi Múzeum 
Ékszerek, ásványok, feldolgozott kövek, könyvek. 
Cim: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 
Nyitvatartás: Egész évben: 10-18 óráig, kedd kivételével. 
Web: http://www.nhmus.hu

Átrium Ásvány bolt a Belvárosi Átriumház-ban 
Ásványból készült dísz és használati tárgyak, faragványok, csiszolatok, ajándéktárgyak. Ásványhatározás, gyöngyfûzés, saját tervezésû ékszerek, egyedi megrendelések, javítások. Ásványok, õsmaradványok, csigák és kagylók. 
Cim: Sopron Ógabona tér 44-46. 
Nyitvatartás: H-P: 9.30-17.30, Szo: 9.00-13.00
Web: http://www.minerals.shp.hu 

Doreen Valiente idézet


2016. május 20., péntek

A Fehér Sámán Barlangja

Texas délnyugati határán terül el azon archeológiai régió, melyet Lower Pecos River néven ismernek. Több, mint kétezer feltárást folytattak itt, ezekből több mint háromszáz igen gazdag ősi piktográfokban. Közülük is a leghíresebb a Fehér Sámán Barlangja.A Fehér Sámán Barlangjának lélegzetelállító festménye több, mint négyezer éves, a világ egyik leglenyűgözőbb barlangfestményének tartják, Chauvet vagy Lascaux paleolitikus művészetéhez foghatónak.

A barlang maga egészen kicsi, egy apró, forró éghajlatú kanyon nyirkosabb részén található. A festmény központi alakját, akit "sámánnak" neveztek el felfedezői, mészkőbe vésték. A sámán repülni látszik a szellemek bitodalmába. A kép egyúttal halál és újjászületés metaforikus ábrázolása is. A kutatók jelenleg úgy vélik, hogy a sámán túlvilági útját ábrázolja, valamiféle bonyolult rituálé keretében.

2016. május 19., csütörtök

Szapphó: Csillagok

Csillagok szép hold körül égve ottfönn
újra elrejtik gyönyörű világuk,
hogyha megtelvén beragyogja földünk
fényes ezüstje.

Devecseri Gábor fordítása


2016. május 12., csütörtök

Érdekes Tarot paklik - Dark Grimoire

Ez a pakli nagyon szépen van megrajzolva, képei különösek, sokszor zavarbaejtőek - mindegyikőjüket legendás vagy a fantáziavilág birodalmába tartozó grimoire-ok inspirálta, mint például a Lovecraft által megálmodott Necronomicon. Jól kidolgozott, izgalmas pakli, még a Kis Arkánum lapjai is beszédesek - de csakis haladók számára ajánlom.
2016. május 10., kedd

Szabó Lőrinc: Hajnali himnusz

A Nap! a Nap!
– Nézd, emeli már nagyságos homlokát
s bizseregve dobban az öreg hegyek vas-szíve… Lármás
zivatarok után láthatatlan sípokon ujjong a csönd
és harmatos örömtől borzong a fenyves zöld élete.

Talán a tegnapi villámok fénye fürösztött: szemeid éles villanya
lelkemig fénylik. Szemedben: szememben: ragyog a reggel.
Szép tarka gombák bújnak elő, – játékszereim; sercegő fényben ázik a fagyöngy
s a kavicsokkal-szines patakokban látni, amint kék függönyeit becsüngeti az ég.

Óh, kedvesem, itt egy vagyok veled! Nemcsak veled: boldog tenyészés,
ártatlan erdő és egyszerű élet vagyok én: acélos levegő, isteni kert és isteni kertész;
a bükkfa hosszú moha-szakálla, kövek, feketeszemű virágok, a nap tüze: ez vagyok én:
erdő vagyok én, vér és csira, élet:

Mi lenne nélkülem e ragyogás? mi lenne a földalatti
harangok csendülő szive? s a hajnali boldog cinege-dal?
– Óh, csak az én hitem dobog a fényben, lobog a szélben, izgatott
mámorában égi zenévé szőve a szürke földi zajt!

Mert nincs öröm, mi nem az enyém, mert bánat sincs, mi nem én vagyok;
a nyár lobogó aranyligetein át, vagy mikor az őszi eső dideregve
nedves ujjakkal a lombokon átnyúl: távoli dombok olvatag
éneke én vagyok: láthatatlan hangok s visszhangok kara:

mert hang vagyok én, visszhang vagyok én: magam visszhangja, rugalmas
szinek kacagása, szemed szine, zápor, fény és árnyék: Te vagyok én!
A föld! Nem ember! Erdő! – Az én szemeimből csókolod szemedbe
a napot, a csöndet, a vért s a vídám mogyoróbokrokat.

2016. május 2., hétfő

Imádság a Tűzistenhez

"Tűz Istene, tűz ura, 
lángzó Isten, láng ura, 
játszó Isten, forgó Isten, 
szél nélkül szálló Isten, 
örvény nélkül örvénylő, 
nagy erő van tebenned, 
sok a hasznunk belőled. 
Te nagyságos erőddel 
ételt sütünk meg főzünk, 
hideg télben fűtőzünk. 
Lángzó Isten, láng ura, 
játszó Isten, forgó Isten! 
Tél fagyaszt, vagy nyár aszal, 
nem cseréled gúnyádat: 
piros inget, nadrágot. 
Tűz Istene, nem félsz te 
se bojártól, se úrtól, 
Tűz Istene, nem rettegsz 
módostól se, gazdagtól. 
Egy van, akitől félten félsz: 
folyóvíztől, apádtól, 
folyóvíztől, anyádtól. 
Áldozunk most Tenéked, 
fejet hajtunk előtted: 
tiszteletedre levágtunk 
veres tollú szép kakast, 
megfőztük, megsütöttük. 
Ím, elejbéd elhoztuk, 
fejünket meghajtottuk, 
tisztelt nevedet kimondtuk. 
Fogadd ajándékunkat, 
tekintsd leborulásunkat! 
Add meg, amit kérünk, 
óvj, amitől félünk! 
Ételt-italt végy szívesen, 
szívünk szerint való legyen, 
váljék egészségünkre, 
változzék át erőnkre! 
Nem jó helyen, időben 
ösvényt hozzánk ne találj. 
Menj, ahová kísérnek, 
edd, amit teszünk elébed!" 

mordvin pogány imádság
Rab Zsuzsa fordítása


Rozelit


2016. április 30., szombat

Alex Sanders halálának évfordulója

Ezen a napon, huszonnyolc évvel ezelőtt, 1988. április 30-án költözött át Nyárföldre Alex Sanders, az alexandriánus Wicca megalapítója. Rá emlékezünk ma.


2016. április 25., hétfő

Ilmarinen háztűznézőben - finn népmese

A vasverő Ilmarinen, a híres-nevezetes kovács, az ég kovácsa, éppen egy hatalmas vasrudat hevített, fújtatóval a parazsat szította, mikor belépett műhelyébe az egyik szomszédasszony, s így szólt hozzá:
- Hej, Ilmarinen, ha te tudnád, amit én tudok, nem szítanád a parazsat, nem hevítenéd a vasat! Hej, Ilmarinen, ha te tudnád, amit én tudok, nyomban hosszú útra indulnál!
- Mondd el , édes néném, a mondókádat, mondd csak szaporán, hadd szítom a parazsat, hadd hevítem a vasat szép nyugodtan.
- Nem lesz nyugalmad, Ilmarinen, nem lesz egypercnyi sem, ha megtudod, amit én tudok, hogy kérők indulnak az ördögkirály palotájába, két deli legény csónakba szállt, vörösrézből kovácsolt evezőjük már habosra veri a kék vizet; jó lesz, ha indulsz te is, mert még másé lesz a fürtös fejű, fehér arcú Katarina!
Sarokba vágta a kovács a vasat, parázs közé hajította nehéz pörölyét, csak úgy szállt a szikrazápor, ő maga meg egyszeriben otthon termett, az édesanyja elé állott, s így szólt hozzá:
- Anyám, édesanyám, kérők indultak, két deli legény szállt a tengerre, mennek az ördögkirály palotájába, feleségül kérik a fürtös fejű, fehér arcú Katarínát, rég választott édes mátkámat! Anyám, édesanyám, készíts fürdőt, szálljon a gőze tüzesen, mint az izzó vas meg az izzó réz, szálljon is a gőz messzire, hadd tudja meg ország-világ, hogy fürdőbe megy Ilmarinen! Készítsd elő patyolatingemet is, feszes posztónadrágomat, pirossal szegett kék zekémet, indulok én is Katarinához, rég választott édes mátkámhoz!
Elkészült már Ilmarinen fürdője, szállt is a gőz messzire, a vasverő tisztára mosta kormos orcáját, szikrázóra, fényesre két szemét, magára öltötte ünneplőruháját, aztán hívta öreg szolgáit:
- Tüstént szerszámozzátok fel három nyarat látott jeles csikómat, és fogjátok be az iratos szánkóba: adjátok rá a réz lószerszámot a vaskantárral, acélgyeplővel, cin szügyelővel!
Térültek-fordultak az öreg szolgák, máris befogták a három nyarat látott jeles csikót a vasveretes, iratos szánba. Ilmarinen meg az édesanyja elébe állott.
- Anyám, édesanyám, add rám áldásodat, messzi földre indulok rég választott édes mátkámért, a fürtös fejű, fehér arcú Katarináért!
Megáldotta édesanyja Ilmarinent, egyetlen kincsének, aranyalmájának nevezte, aztán sírva megölelte, s befordult a házba, nehogy a szolgák könnyét lássák.
Ilmarinen beült a vaskeretes, iratos szánkóba, megrántotta az acélgyeplőt, indult a tengerpart felé.
Hajtotta, szöktette szaporán három nyarat látott jeles csikaját, először a tenger lápos partja mentén repült zúgva az iratos szán, aztán a tenger habos kék vize fölött, hogy még csak vizes sem lett a patkó,tajték sem érte a szántalpat. Hamarosan utol is érte, kicsinység el is hagyta a csónakot, amelyben a két kérő rézből kovácsolt evezővel verte habosra a tenger kék vizét.
Utolérte, kicsinység el is hagyta a csónakot, mikor a tenger túlsó partján az ördögkirály várának magas ablakából éppen kihajolt a fürtös fejű, fehér arcú Katarina, s meglátta, hogy a nagy vízen át kérők sietnek a vár felé.
- Apám, édesapám! – kiáltott a szépséges Katarina.
- Három kérő tart a várunk felé, kettő csónakon, egy meg iratos szánon érkezik!
- Jól van , édes lányom – mondta az ördögkirály -, majd meglátjuk, a három közül melyik a legderekabb, melyik érdemes a kezedre!
A három kérő hamarosan kopogott a vár kapuján. Az ördögkirály nagy tisztességgel fogadta, meg is vendégelte őket, s miután ettek-ittak, megkérdezte tőlük, ugyan mi járatban vannak.
A három kérő annak rendje-módja szerint meghajolt az ördögkirály előtt, sorra mind elmondta, hogy a fürtös fejű, fehér arcú Katarina kezéért versengenek.
- Azé lesz a lányom, aki kiállja a három próbát – mondta az ördögkirály.
- Az első próba pedig ez: aki a lányom kezét igazán akarja, szántsa föl, boronálja is el kertem kígyóktól hemzsegő földjét, de mezítláb induljon, mezítláb dolgozzon azon a földön, mely munkálatlan, fölszántatlan, mióta világ a világ.
Megrettentek a csónakon érkezett kérők, savanyú képpel el is somfordáltak; ki hallott már olyat: mezítláb szántani, boronálni a kígyós kertben?! De nem rettent meg a próbától Ilmarinen, a híres kovács. Lehúzta puha bőrből varrt szép lábbelijét meg a harisnyáját, amit édesanyja kötött még leánykorában, aztán eke elé fogta három nyarat látott jeles csikaját, nekivágott a kígyós kert földjének, s varázsdalt énekelt, így:

Szánt, boronál Ilmarinen,
kotródjatok, kígyók, innen,
nyomom ekémet közétek,
ti fertelmes földi férgek!
Tekergőzhettek hiába,
vergölődhettek utána,
taposódok csak rajtatok,
ha békiben nem szánthatok,
sziszeghettek alattam,
kígyóméreg nem fog rajtam.
Hess, Ilmarinen szavára,
a vasverő óhajára!

Egymás hegyén-hátán térdig hemzsegtek ott a kígyók, utálatos földi férgek, tekergőztek-vergődtek az eke nyomán, Ilmarinen lába körül, de egy sem merte megmarni a híres kovácsot.
Föl is szántotta a kígyós kert földjét, el is boronálta, aztán az ördögkirály elébe állott.
- No, király, fölszántottam kígyós földed, adod-e a lányod?
- Nem adom én – válaszolt az ördögkirály -, míg ki nem álltad a második próbát. Menj, és intézd úgy, hogy mire a nap leszáll, a szérűskertemben, annak is a kellős közepén kék vizű tó csillogjon, a kék vízben nagy halak úszkáljanak, kis halak ficánkoljanak.
A második próbától sem ijedt meg Ilmarinen, a híres kovács. Kiment a szérűskertbe, annak is a kellős közepébe, megállt, s varázsdalt énekelt, így:

Le ne szállj, piros napocska,
kicsidég maradj magosba,
mert varázsolásba kezdek,
ide tavacskát teremtek.
Kertnek kellős közepébe,
szérűskert dicső díszére
kék vizű tó csillámoljon,
kék vize hadd hullámoljon,
nagy halak hadd úszkáljanak,
kis halak ficánkoljanak,
vasverő kovács szavára,
Ilmarinen óhajára!

Ahogy a varázsdal végére ért, kék vizű tó csillogott a szérűskert közepén, a vízben nagy halak úszkáltak, kis halak ficánkoltak, ahogy az ördögkirály kívánta.
- No, király, tavat varázsoltam a szérűskertedbe, annak is a kellős közepébe, nagy, kövér halak kullognak, ezüstpikkelyű aprók csillognak annak a tónak a vizében, adod-e most már a lányodat?
- Nem adom én, míg ki nem álltad a harmadik próbát! Menj a tengerpart fövenyében keresd meg a vasveretű nehéz ládát, abban van a szépséges Katarina jegyajándéka, menyasszonyi ruhája.
A harmadik próbától sem rettent meg Ilmarinen, a híres kovács. Ment a tengerpartra, gázolt a lágy fövenyben, míg egyszer csak három szépséges leánnyal találkozott. Megszólította őket:
- Fehér arcú szép leányok, meg tudnátok-e mondani, hol merre találom a vasveretű nehéz ládát, mely a fürtös fejű Katarina jegyajándékát, menyasszonyi ruháját rejti?
- Ó, te szegény Ilmarinen – feleltek a lányok -, hogyan is lelhetnéd meg Katarina vasveretű nehéz ládáját? Ukko Untamo őrzi a titkot, csak ő tudja, hol van a láda, de aligha árulja el neked!
Ment Ilmarinen, ment egyenest Ukko Untamo várához,s ahogy odaért, belesett az ablakon. Látta, hogy Ukko Untamo, a legóriásibb óriás, a szobája küszöbére kuporodva mélyen alszik. Ilmarinen egy ugrással a szoba közepén termett, s nagyot kiáltott:
- Hej, Ukko Untamo, add elő a fürtös fejű Katarina vasveretes nehéz ládáját!
Fölriad mély álmából Ukko Untamo, megdörzsölte a szemét, rápislogott Ilmarinenre, s így válaszolt:
- Ha ide tudsz ugrani a nyelvem hegyére, ha kis ideig táncolgatsz is rajta, megmondom neked, hol találod a szépséges Katarina vasveretes nehéz ládáját.
A vasverő nekifohászkodott, ugrott egyet, s máris az öreg óriás nyelve hegyén táncolt. Ukko Untamo meg akkorára tátotta a száját, hogy kilátszottak könyöknyi hosszú fogai, s mert álnok óriás volt, fogta magát, s lenyelte a nyelve hegyén ugrándozó Ilmarinent. De Ilmarinen, a híres kovács csöppet sem ijedt meg, azon nyomban levetette kék zekéjét, patyolatingét, feszes nadrágját, zekéjéről, ingéről, nadrágjáról letépte a csatokat, ingéből fújtatót csinált; a bal kezét harapófogónak, a jöbb öklét kalapácsnak, a térdét üllőnek használta, s kovácsolni, kalapálni kezdett Untamo gyomrában. Tüzes sasmadarat kovácsolt a sok csatból, tüzes sasmadarat vaskarmokkal, acélcsőrrel. Ahogy elkészült a madár, Ilmarinen varázsdalt énekelt, így:

Héj, te tüzes sasmadaram,
te vaskarmú, szállj magasan,
Ukko Untamónak gyomra
engedi röptöd magosra,
hamar hát életre keljél,
ihol hát körülröpkedjél,
Ukko Untamo hadd érzi,
ha vaskarmod le vérzi,
ha vascsőröd vág beléje,
ha vasszárnyad veri fennen,
tépvén tépdesi sebesen,
vasverő kovács szavára,
Ilmarinen óhajára!

Aztán meglendítette a sasmadarat, az életre kelt, s röpdösni kezdett Ukko Untamo gyomrában. A legóriásabb óriás először csak jajveszékelt kínjában, aztán könyörgőre fogta:
- Ne marcangolj tovább, Ilmarinen, ne gyötörj, te híres kovács! Gyere vissza a nyelvemre, gyere megmondom, hol van a szépséges Katarina vasveretű nehéz ládája!
Ilmarinen, a híres kovács fölpattant a maga kovácsolta tüzes sasmadár hátára, azon nyomban föl is röppent Ukko Untamo nyelve hegyére.
- Hol találom a fürtös fejű Katarina vasveretű nehéz ládáját?! – kiáltotta nagy fennhangon.
- Eredj a tengerpartra, a tengerpartra, a tengerpart fövenyében látsz majd három játszadozó szép leányzót. Ott, azon a helyen van elásva a vasveretű nehéz láda, benne a szép Katarina menyasszonyi ruhája.
ment Ilmarinen a tengerpartra, a tengerpart fövenyében játszadozó három szép leányhoz.
- Álljatok föl, fehér arcú szép húgaim, itt, ezen a helyen van elásva a fürtös fejű Katarina vasveretes nehéz ládája!
Fölálltak a játszadozó szép leányok, Ilmarinen, a híres kovács meg kiásta a tengerpart fövényéből rég választott mátkájának a jegyládáját, aztán a vállára emelte, s vitte az ördögkirály elébe.
- No, király, meghoztam a vasveretű nehéz ládát, benne a menyasszonyi ruhát, adod-e hát a lányodat?
- Kiálltad a három próbát, feleségül veheted a lányomat – mondta az ördögkirály.
Nyomban lagzit ültek, s Ilmarinen a fürtös fejű, fehér arcú Katarinával tengereken által útnak indult az iratos szánon. Röpült a három nyarat látott jeles csikó, nyomában csak úgy zűgott-surrogott a levegő. Röpültek a nagy vizek, hallgatag habok felett, mígnem rájuk köszöntött az éjszaka. Ilmarinen, a híres kovács ekkor varázsdalt énekelt, így:

Héj, ti hallgatag halk habok,
most énreám hallgassatok!
Itt egy kicsit megpihennénk,
ha fekvén lefeküdhetnénk,
ha sziget teremne ide,
hallgatag habok hegyibe,
hogy Katarinámmal éjjel,
fürtös fejű feleséggel,
selymes füvön lenne álmunk,
zizegő szénában ágyunk.
Hát azt kiáltom én fennen:
dombos sziget emelkedjen
Ilmarinen óhajára,
vasverő kovács szavára!

S a hallgatag habok hegyibe azon nyomban sziget emelkedett.megpihent a három nyarat látott jeles csikó, megállt az iratos szán azon a szigeten. Ilmarinen, a híres kovács, meg a felesége, a fürtös fejű Katarina a sziget selymes füvén vetettek maguknak ágyat zizegő szalmával, illatos szénával. Ahogy pirkadt, Ilmarinen fölébredt álmából, de addigra a feleségének már csak hűlt helyét lelte. Fölugrott, szaladt a partra, megszámlálta a kék vízen úszkáló hófehér kacsákat, hát eggyel több úszkál ott, mint az este!
- Ne rejtőzködj előlem, Katarina, gyere vissza hozzám, fürtös fejű! – szólongatta a legszebb kacsát Ilmarinen, de azt ugyan hiába szólongatta.
Ekkor varázsdalt énekelt, így:

Héj, kacsák, ti hófehérek,
kék vízen úszkálók, kérlek,
fürtös fejű feleségem
közületek visszakérem,
közületek hívogatom,
fehér kacsák közt nem hagyom,
énelőlem ne szökdössön,
csapattal ne rejtőzködjön,
kék vízen már ne úszkáljon,
ura eleibe szálljon,
Ilmarinen óhajára,
vasverő kovács szavára!

A legszebbik kacsa azon nyomban visszaváltozott asszonnyá. Ismét beültek az iratos szánba, röpült a három nyarat látott jeles csikó, nyomában csak úgy zúgott-surrogott a levegő. Röpültek a nagy vizek, hallgatag habok felett, mígnem ismét rájuk köszöntött az éjszaka. Ilmarinen, a híres kovács ekkkor ismét elénekelte varázsdalát:

Héj, ti hallgatag halk habok,
most énreám hallgassatok!
Itt egy kicsit megpihennénk,
ha fekvén lefeküdhetnénk,
ha sziget teremne ide,
hallgatag habok hegyibe,
hogy Katarinámmal éjjel,
fürtös fejű feleséggel,
selymes füvön lenne álmunk,
zizegő szénában ágyunk.
Hát azt kiáltom én fennen:
dombos sziget emelkedjen
Ilmarinen óhajára,
vasverő kovács szavára!

S nyomban sziget emelkedett a hallgatag habok hegyibe. megpihent a csikó, megállt a szán, s ők ágyat vetettek a selymes füben. Reggelre kelve, Ilmarinen megint csak hűlt helyét találta Katarinának. Fölugrott, szaladt a partra, megszámlálta a vízmosta köveket: eggyel több volt, mint az este.
- Ne rejtőzködj előlem, Katarina, gyere vissza hozzám, fürtös fejű! – szólongatta Ilmarinen a legcsillogóbb követ, de ugyan hiába szólongatta. Megint csak elénekelte varázsdalát:

Héj, vízmosta kövek, kérlek,
Katarinám eresszétek,
köztetek a fürtös fejű,
tiköztetek rejtőzködik,
mind éntőlem elszökdösik,
változik csillogó kővé,
tündökletes tündöklővé.
Közületek kivessétek,
kövek, kövek, ti kemények,
ura eleibe álljon,
ura elől ne bujkáljon,
Ilmarinen óhajára,
vasverő kovács szavára!

A legcsillogóbb kő azon nyomban visszaváltozott asszonnyá. Csakhogy Ilmarinen, a híres kovács ekkor már nagyon haragudott a fehér arcú Katarinára, s kemény szavakkal támadt rá:
- Teérted én már elviseltem olyan fáradalmakat, teérted én már kiálltam három olyan próbát, hogy valamennyi becsületére vált volna a legerősebb óriásnak is, és te mégis megcsalsz, álnokul bujkálsz előlem, kacsává, kővé változol, nehogy rád találjak. Menj hát, eredj az utadra, vándorolj a tengeren, végtelen vizeken, hallgatag habok felett, mindig szembe a széllel, míg a világ-világ, hozzám vissza többé ne találj!
A fehér arcú Katarina nyomban sirállyá változott, szétterjesztette fehér szárnyait, s szállt szembe, örökösen szembe a széllel. Ilmarinen meg hazaszáguldott három nyarat látott jeles csikajával, de a szíve csupa keserűség volt. Nem akart egyedül, feleség nélkül élni, vasból, rézből, aranyból kovácsolt hát magának asszonyt. Mikor elkészült, Ilmarinen hosszan nézegette, aztán fölsóhajtott:
- Szép ám ez is, ha nem is olyan szép, mint a fehér arcú Katarina volt, szép is, csöndes is, jó is, de hallgat, egyre csak hallgat, a szája nem nyílik édes szóra.
Ahogy eljött az este, Ilmarinen, a híres kovács selyemágyba fektette a vasból, rézből, aranyból kovácsolt asszonyt, s maga is lefeküdt melléje. Mielőtt elaludt volna, jobbját a maga kovácsolta asszony vállára, balját meg a saját mellére tette. Reggelre kelve iszonyodva vette észre, hogy a jobb keze jéghideggé dermed, csak a bal keze meleg, amelyik a saját mellén nyugodott. És ekkor keserű szívvel mondta Ilmarinen, a híres kovács:
- Jaj, senki sem kovácsolhat magának asszonyt, magára marad az, aki nem őrzi meg rég választott mátkáját….
És ekkor Ilmarinen elénekelte utolsó varázsdalát, így:

Nem kell vasból való asszony,
se rézből kovácsolt asszony,
aranyból se kellhet asszony,
hanem hús-vér-lelkes asszony,
Jöjjön az én fürtös fejűm,
jöjjön az én Katarinám,
sirály képében ne szálljon,
ne bolyongjon a világon,
ne szálldosson széllel szembe,
de jöjjön ura elejbe,
Ilmarinen óhajára,
vasverő kovács szavára!

A végtelen vizek, a hallgatag habok felett a széllel szembeszálló sirály meghallotta a varázsdalt, szélirányba fordult, Ilmarinen hajlékába szállt, s a küszöbén visszanyerte régi alakját; mire a varázsdal véget ért, Ilmarinen előtt állt a fürtös fejű, fehér arcú Katarina. Azontúl boldogan éltek, s talán még máig is élnek, ha meg nem haltak.